Kerstspel en foutje jaarkalender

Zoals eerder is aangegeven, staat in de kalender ten onrechte dat de dag voor de kerstvakantie een vrije dag is.

Omdat vrijedagen, zelfs in het onderwijs, een schaars goed zijn hebben we besloten dat een vrije dag voorafgaand
aan een tweeweekse vakantie te veel van het goede is. De juiste planning is:

  •          Donderdag 20 december is een gewone lesdag
  •          Vrijdag 21 december hebben alle kinderen les tot 13:00 uur.

Op vrijdag 21 december voeren leraren, ouders en oud-leraren samen het kerstspel op voor alle kinderen van
de klassen één tot en met zes en voor ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden.
We hebben ervoor gekozen dit tijdens schooltijd te doen opdat alle kinderen erbij aanwezig zullen zijn.
Tijdens de opvoeringen op donderdag middag en avond was dit niet het geval.
De klassen 1-2-3 zullen om 9:00 het kerstspel te zien krijgen en de klassen 4-5-6 om 11:30 uur.
Bij beide opvoeringen zijn ouders en belangstellenden welkom.
Om 13:00 hebben alle kinderen kerstvakantie.

Luizen

In de klassenoudervergadering is er gesproken over het luizenpluisbeleid.
Er is daar een schrijven uitgedeeld met een alternatieve zienswijze op het hebben van luizen.
Dit heeft wat stof doen opwaaien. Ondanks dat het luizenpluisbeleid iets van de ouders is, wil ik er wel iets over zeggen.
Het doel van dit schrijven en het gesprek was het aanreiken van een andere kijk waarbij het met name ging om
het perspectief dat de vitaliteit van het kind mogelijk een oorzaak is van het hebben van luizen.
Het is niet zo dat dit stuk als dé waarheid wordt gezien nog als absolute leidraad, wat door sommigen wel zo werd gevoeld.
Het gaat erom dat het hebben van luizen in die zin niet als een groot probleem hoeft te worden ervaren maar mogelijk
als een teken ten aanzien van de vitaliteit van het kind.
Daarmee wordt niets gezegd of gevonden over de opvoeding door de ouders omdat vitaliteit iets is
waar je altijd oog voor moet hebben en al naar gelang de ontwikkeling en de constitutie van het kind varieert.
Dat neemt niet weg dat er vooral veel gekamd zal moeten worden en desgewenst ook behandeld kan en zal worden
met luizenbestrijdingsmiddelen, dat is immers ieders individuele keuze. 

Afgesproken is dat de klassen weer meer zelf zorgdragen voor het luizenpluizen omdat het hopelijk sneller en efficiënter
gaat omdat de lijntjes dan korter zijn.
Verder is afgesproken het volgende klassenoverleg verder te spreken over de verschillende zienswijzen.