De ouderavond van klas 2 van dinsdag 9 okt. is verplaatst naar
maandag 8 okt..
Ouders hebben hierover al bericht ontvangen.