Kees Aarnink van Overkempe gaat met kinderen in het handenarbeid lokaal
met een plaatje koper een cupje slaan waarin een kaarsje met bijenwas gegoten
gaat worden.
Het kost € 1,00 per cupje.
Kinderen kunnen binnenlopen om te kijken of er plek is.
Er staat een pot waar € 1,00 in gedaan kan worden.
Deze activiteit gaat dus niet via de knutselkaart.
Vergeet dus niet om geld me te nemen voor het koperkloppen.

Hij heeft pauze van 12.30 tot 13.00 uur.