De medezeggenschapsraad (MR) van de school praat en beslist mee over belangrijke keuzes van de school. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Ze vergaderen regelmatig onderling, en met de directeur, over onderwerpen zoals het jaarplan, het zorgplan, communicatie naar de ouders, onderhoud van plein en gebouw enz.

De MR bestaat op dit moment uit:

Oudergeleding

Kelly van Osch

Monique Bomert

Bertine Zadelhoff

Personeelsgeleding

Beike Swennenhuis 

Tom Haring

Wietske Brandsma
..........................

De vergaderingen van de MR met de directeur zijn besloten. De onderlinge vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor ouders en personeel. De data van de MR-vergaderingen zijn opgenomen in de digitale kalender op deze site.

Contact

Oosterstraat 3 -A/B
7413 XV Deventer

0570 626 115
administratie@
vsdekleinejohannes.nl

Agenda