De betrokkenheid van ouders van de kinderen die op De Kleine Johannes zitten, is groot. Ze dragen op veel manieren bij aan de dagelijkse gang van zaken, bv. als klassenouder, lid van de jaarfeestencommissie of het luizenpluisteam of in een ander verband.

Contact

Oosterstraat 3 -A/B
7413 XV Deventer

0570 626 115
administratie@
vsdekleinejohannes.nl

Agenda