Gisteravond was de ouderavond over het voorstel voor nieuwe schooltijden.

Lees meer...

De medezeggenschapsraad nodigt jullie allemaal uit om jullie stem te laten horen over het voorstel voor nieuwe schooltijden via een online enquete.

Schooltijden zijn door de geschiedenis regelmatig  aangepast aan de tijdgeest. Elk bestuur en elke school maakte daarbij steeds zijn eigen afwegingen. Organisatorische belangen, wensen van ouders en pedagogische visie werden en worden steeds tegen elkaar afgewogen. Daarom is er ook geen eenduidig beeld bij scholen te zien. Ook niet binnen de vrijescholen.

Lees meer...

23 mei           Fabio Octavio          klas Renee
23 mei           Luca Hunneman      klas 5
23 mei           Sara Hunneman      klas Gerty
24 mei           Anna Everts            klas 3
24 mei           Graciela van Hoof    klas 5
25 mei           Max Lange              klas 1
29 mei           Ilan van de Koppel  klas 3
30 mei           Viktor Bjarnason     klas 6

Deze week zijn de certificaten en prijsjes uitgereikt van de Kangoeroewedstrijd. In maart hebben 161 kinderen van onze school zich gewaagd aan moeilijke rekensommen. En moeilijk waren ze!

Wat te denken van deze voor klas 1 en 2:

                       

Alle antwoorden werden gegeven, het juiste antwoord volgt onderaan dit stukje.

Of deze voor klas 3 en 4:

 

Vraag 15 was ook een lastige, alle antwoorden behalve antwoord A kwamen voorbij.

 

Vraag 23 is er voor klas 3 en 4 uitgehaald, iedereen heeft daarvoor 5 punten gekregen. Daardoor is de hoogste score van de school in klas 4 gehaald, door het duo Fiene en Merel.

Bij de opgaven van klas 5 en 6 kan je zien dat er in dat laatste jaar nog veel geleerd wordt: klas 5 kon vraag 19 niet oplossen, klas 6 kon dat wel.

Luizen controle

Klas 1    twee leerlingen met verse neten

Klas 2    geen luizen aangetroffen

Klas 3    twee leerlingen met verse neten

Klas 4    twee leerlingen met verse neten en 2 met luizen

Klas 5    één leerling met verse neten

Klas 6    één leerling met verse neten en 3 met luizen    

Over twee weken controleren we weer.

 

Donderdag ochtend hebben we de kleuterklassen op hoofdluis gecontroleerd. De klassen van Gerda en Renée zijn luisvrij.
In de klas van juf Gerty zijn twee kindjes met hoofdluis aangetroffen.

Over twee weken, donderdag 4 juni, wordt jouw klas, Gerty, weer gecontroleerd.

 

In de klas van juf Gerty:
Bolu Braaksma, Graaf van Burenstraat 15, 7411 RT Deventer tel: 06-10896398
Siebe Lankreijer, J.P. Sweelinckstraat 16, 7412 DW Deventer tel: 0570-613528

In de klas van juf Gerda:
Chilaili en Masom Smith, Frits Drijverstraat 51, 7416 CD Deventer 06-53629930

In de klas bij juf Renee:
Willem Olde Weghuis, Gieterijstraat 7, 7411 EA Deventer tel: 0570-600114
Sara Gies, Alexander Hegiusstraat 14, 7412 XN Deventer tel: 06-22961377

In klas 2:
Ishana Bhaju, Noorderbergsingel 1, 7411 SE Deventer tel: 06-36457054

In klas 4:
Saar Bhaju, Noorderbergsingel 1, 7411 SE Deventer tel: 06-36457054

 

Op vrijdag 22 mei vieren we het pinksterfeest!
Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 12.10 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat). Voor de kleuters ziet de viering er dit jaar anders uit.

lees hieronder voor meer informatie over het feest

Kleuterklassen
De ouders van de kleuters staan om 11.45 uur op de Oosterstraat (richting station) en vormen een haag van het grote hek naar het kleine hek. De drie kleuterklassen lopen achter hun Pinksterbruid en -bruidegom in optocht door de haag en gaan via het kleine hek naar het grote schoolplein.

Op het schoolplein staan de klassen 1 t/m 6, zij vormen ook een haag en ze zingen voor de bruiloftstoet. De kleuters zijn dit jaar niet bij het Meiboomdansen ( als proef ), vanwege de hoeveelheid kinderen en volwassenen in de Molentuin en omdat het erg warm kan worden, de kleuters zitten dan een hele tijd in de brandende zon.

De kleuters vieren het Pinksterfeest in hun eigen klas, ze gaan van tevoren wel kijken bij het oefenen van de dansen op het onderbouwplein.

Na de optocht gaan de kleuters daarom terug naar hun klaslokalen, de ouders wachten voor de school op de klassen 1 t/ 6 die naar de Molenbelttuin lopen. De ouders sluiten daarbij aan om naar de meiboomdansen te kijken. De kleuterklassen gaan uit om 13.00 uur.

Klas 1 t/m 6
8.40 uur tot ongeveer 9.10 uur zijn de klassen 1 t/m 6 in de zaal.
We zingen een lied en zeggen de grondsteenspreuk van onze school en er wordt een verhaal verteld.
Alle ouders zijn hierbij welkom!
12.05 uur: Klas 1 t/m 6 lopen naar de tuin Molenbelt.
12.15 uur: Meiboomdansen in de tuin Molenbelt. Alle ouders zijn hierbij welkom.
Als alle klassen gedanst hebben zingen we ter afsluiting het lied ‘Song for the peace’.

Daarna lopen de klassen terug naar school, waar ze in de klas een pinksterbol krijgen en de dag wordt afgesloten.

13.00 uur: Eindtijd alle klassen.

Bij regenweer vieren wij het feest om de zelfde tijd in de school, de kleuters in de kleuterschool en klas 1 t/m 6 (en hun ouders) in de zaal.

Ouders, let op:
Rond 11.30 uur graag al jullie fietsen onder de ramen van de kleuterklassen op de stoep plaatsen en niet op de oprit. Dit is in verband met de optocht van de kleuters. Zie markeringen met krijt: ‘Hier geen fietsen!’. Alvast dank!

Pinksteren is een feest van symbolen.
Het meiboomdansen is een feestelijk gebeuren, symbolisch staat het voor de onderlinge verbondenheid met elkaar. Ieder heeft zijn eigen kleurige lint en weeft het samen tot een kleurenpatroon met anderen. Jezelf blijven zien, terwijl je de anderen blijft volgen. Jezelf niet uit het oog verliezen, als je met de ander samen vlecht. Onderlinge verbondenheid wordt tot een mooi kleurenspel en raakt het in de knoop dan blijven we zingen tot het ontrafeld is.

Pinksteren het feest van de onderlinge verbondenheid.

In de kleuterklas vieren we een bruiloftsfeest. De bruid is het symbool van de mensenziel, maar ook van de aardekrachten. De bruidegom is het symbool van de geestkracht en van de hemelkrachten.

Uit deze verbinding ontstaat nieuw leven; de bloesems aan de bomen en nieuwe geestkracht in ieder mens. Inspiratie vanuit de geest is voor iedereen beschikbaar.

De organisatie VrijOnderwijs heeft een interessante dag voor leerkrachten en ouders georganiseerd op de vrijeschool in Amsterdam. Voor meer info klik hier 

Vanaf vandaag is een samenvatting van de resultaten van de oudertevredenheidsenquete op onze site te lezen. Jullie kunnen deze hier downloaden als PDF.

De uitkomsten van de enquete zijn met onze medenzeggenschapsraad besproken.

Het Deventer Sportbedrijf nodigt scholen uit om zich in te schrijven voor een bijzonder sportevenement. Klik hier voor meer informatie.

Bij de oudertevredenheidsenquete die wij dit jaar hebben afgenomen was één van de uitkomsten dat ouders het minst tevreden zijn over de verkeersveiligheid rond school. Ik roep jullie hulp in om dit de komende periode te verbeteren en verzoek jullie te reageren op het volgende verzoek:

Lees meer...

 

26 april             Edina Peper                 klas 4

29 april             Lux Achtereekte            klas 4

30 april             Fleur van Belle              klas 6  

De Vereniging voor vrijescholen wil inzicht krijgen in de motieven van ouders om voor een vrijeschool te kiezen. Ik verzoek jullie om hieraan mee te werken door akkoord te gaan met het verstrekken van gegevens.

Lees meer...

Maandag 13 april is er een MR vergadering geweest. Besproken zijn o.a. de volgende onderwerpen:

Lees meer...

Zoals jullie zien heeft ons weekbericht een nieuwe vorm gekregen. Wij denken dat het bericht jullie nu meer uitnodigt om te lezen. Het is overzichtelijker en oogt mooier. In tegenstelling tot het oude weekbericht dat een Word-document was, is dit weekbericht digitaal en gekoppeld aan onze site. In één oogopslag zijn de mededelingen van mij en de algemene mededelingen te zien met de mogelijkheid om door te klikken als je meer wil lezen. Daarnaast kun je op de klassen klikken voor specifieke informatie die voor de klas van toepassing is. We stellen feedback op prijs.