Onze eerste vergadering zit er al weer op. Nog even en de zomer is voorbij. Als werkgroep zitten wij er figuurlijk al midden in! Taken verdelen, knutsels bedenken enz. enz...

Zaterdag 7 november is de herfstmarkt van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor de nieuwe ouders op school een nieuw begrip vandaar deze uitleg. (en natuurlijk ook voor onze huidige ouders)
Ouders, kinderen en andere belangstellende hebben eerst de tijd om van 10.00 – tot 11.00 uur rond te kijken bij de verschillende stands. (en daarna natuurlijk ook)
Kinderen kunnen net zoals vorige jaren vanaf 11.00 uur knutselen.

Lees meer...

Bij voldoende belangstelling start ik na de herfstvakantie op de woensdagavond een cursus voor het maken van een kerstgroep voor op de jaartafel.
We maken 10 popjes. De kosten voor 5 avonden is 95 euro , inclusief de materialen.
Graag zo spoedig mogelijk opgeven , bij 6 belangstellenden gaat de cursus door.
Opgeven bij Gerty tel. 0640326079

Onze schoolbibliotheek is op zoek naar mensen die één ochtend in de twee weken

in de bieb de kinderen willen helpen met het zoeken naar een leuk en geschikt boek.

De bieb is open op alle ochtenden van 8.30 uur - 9.30 uur.

We werken met een digitaal uitleensysteem en de kinderen kunnen dat nu zo langzamerhand zelfstandig bedienen.

De jongsten hebben daar nog wel hulp bij nodig.

Er is een plekje beschikbaar op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.

Als je interesse hebt, neem dan contact op met juf Saskia van klas 5 of loop 's morgens even binnen in de bieb/ computerlokaal.

Tegenover klas 6.

groet, Saskia

 

Nu het schoolplein al bijna twee jaar zo prachtig groen is, wordt het tijd voor onderhoud. Kleine onderhoudsklussen doen de leerlingen, grotere zaken doet de schoolpleinwerkgroep. Echter, dat lukt niet zonder extra hulp van ouders en/of grootouders. 

Ca. 4-6 zaterdagochtenden per jaar zullen we (hoog) snoeien, kleine reparaties doen, plantgoed vervangen of verplaatsen, enz. De eerstvolgende keer is op 5 september van 9.30 - 12.30 uur, daarna is er lunch. Eventuele kinderen kunnen op het plein spelen. Als je kunt komen helpen, geef het door aan Nienke Nijhoff, nienke_nijhoff@hotmail.com, 06 17596694.

Heb je zin om de onderhoudsgroep te helpen - ook al kun je niet op 5 september - laat het ook weten! En er zijn ook altijd klussen die gedaan kunnen of moeten worden op een andere dag en die je dan zelfstandig kunt uitvoeren.

"Beste ouders,

Er zijn al erg veel opgaveformulieren ouderbijdrage binnengekomen. Daarvoor hartelijk dank. Willen de ouders die het opgaveformulier ouderbijdrage nog moeten inleveren dit doen voor 16 september as. De eerste automatische incasso (1 van 10) ouderbijdrage is op 28 sept. as. Alles wat later dan 16 sept. as binnen komt voor de automatische incasso zal gedeeld worden door de nog resterende incasso's. Grt. Rita Vrielink"

 

Komende maandag, 24 augustus is de erste MR vergadering van komend schooljaar.

Start 16.00 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 

  1. 1.     Formatieplan 2015 – 2016,
  2. 2.     Stand van zaken 5-gelijke dagen model. Lopen we op schema om me de Kerst een definitief besluit te nemen?
  3. 3.     Concept Schoolbeleidsplan 2015 – 2019.

 

Mocht je iets te vragen hebben of iets willen delen met de MR stuur dan een mail naar  mr@vsdekleinejohannes.nl

 

Nu het schoolplein al bijna twee jaar zo prachtig groen is, wordt het tijd voor onderhoud. Kleine onderhoudsklussen doen de leerlingen, grotere zaken doet de schoolpleinwerkgroep. Echter, dat lukt niet zonder extra hulp van ouders en/of grootouders. 

Lees meer...

 

Volgende week gaan de kinderkoren weer van start!

Voor de kinderen van klas 4/5/6 gaan we dit jaar een project popmuziek doen. We gaan ook onszelf dit jaar begeleiden! Alle kinderen die graag een of twee nummers willen begeleiden op een instrument (óok als je dat nog niet kan spelen), mag dat proberen. Daarnaast zal het samen zingen centraal staan, we zullen zeker ook meerstemmig gaan zingen.

Met de kinderen van klas 1/2/3 doen we verschillende projecten. We doen eerst een project met liedjes uit andere landen, dan een kerstproject en tot slot gaan we liedjes zingen van Kinderen voor Kinderen!

De koren gaan beide vrijdag 28 augustus van start met een open les! Iedereen die nieuwsgierig is mag komen; kinderen én ouders. Je hoeft je niet van tevoren op te geven!

Lees meer...

Maartje Terbeek komt dit schooljaar ons team versterken. Zij gaat naast Sylvia op de maandag en dinsdag in de zesde aan de slag. Maartje is een ervaren vrijeschool leerkracht die vorig jaar al op tijdelijke basis wat werk voor ons heeft gedaan in deze klas. 

De nieuwe eerste klassers komen na de vakantie nog even in de kleuterklas bij hun eigen kleuterjuf.

De ouders wachten bij het hek en even na half 9 springen de nieuwe eerste klassers over het touw naar juf Beike toe.
De ouders mogen mee naar de zaal om te luisteren naar het verhaal van juffen Beike en Wietske  en daarna mogen ze afscheid nemen in de eerste klas.

De kleuters komen de eerste schooldag om half 10 op school. De ouders zijn welkom om nog even te blijven voor een kopje koffie of thee te drinken.
Daarna gaan de ouders weg en blijven de kleuters tot 12.55 uur op school.

Beste ouders, De vakantie staat voor de deur. John heeft me gevraagd een berichtje te schrijven in het weekbericht.
In de vakantie wil hij de kapstokken op de gangen (klas 1 t/m 6) schoonmaken en verplaatsen (naambordjes). Willen jullie zorgdragen dat de bakken en de haakjes leeg zijn?
John zal volgende week de naambordje van de kinderen van klas 6 eraf halen en aan de kinderen meegeven.
Alvast bedankt!
Joke

Op vrijdag 18 september is het feest op school! Dan is de officiële opening van ons groene en avontuurlijke schoolplein. De uitnodiging voor die dag volgt nog.
In de ochtend is er een feestelijke programma voor de leerlingen.
's Middags is er een inspirerende bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het belang van groene schoolpleinen en speelplekken voor de ontwikkeling van kinderen en het onderwijs.
We zijn de eerste school in Deventer met een groen schoolplein en dat willen we laten zien en tevens het belang ervan uitdragen!
Ouders zijn ook van harte welkom. Daarnaast nodigen we alle bedrijven en organisaties uit die het plein gesponsord hebben.
Om deze dag/middag tot een succes te laten worden zoeken we ca. 3-4 ouders die wat hand- en spandiensten willen verrichten (stoelen sjouwen, drankjes inschenken, etc.).
Geef je naam door aan Nienke Nijhoff, nienke_nijhoff@hotmail.com, 06 17596694 of aan Juffie Gerda.

Wijziging schooltijden

Algemeen

Afgelopen maanden is er diverse keren gecommuniceerd over mogelijke nieuwe schooltijden. Met daarbij het streven om per augustus 2016 te gaan werken met een vijf gelijke dagen model.

Om te inventariseren wat de gedachten en beleving bij de leerkrachten en de ouders hierbij zijn is het volgende gedaan:

  1.        Inloopavond op 21 mei
  2.        Bespreken door Wim in het leerkrachtenteam
  3.        Digitale enquête onder ouders en leerkrachten

Resultaten enquête en inloopavond:

Lees meer...

Een Vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Deventer...

Lees meer...

In de klas bij juf Renee:
Lauren Roolvink, Rielerweg 140, 7416 ZK Deventer tel: 06-18472286