Op vrijdag 22 mei vieren we het pinksterfeest!
Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 12.10 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat). Voor de kleuters ziet de viering er dit jaar anders uit.

lees hieronder voor meer informatie over het feest

Kleuterklassen
De ouders van de kleuters staan om 11.45 uur op de Oosterstraat (richting station) en vormen een haag van het grote hek naar het kleine hek. De drie kleuterklassen lopen achter hun Pinksterbruid en -bruidegom in optocht door de haag en gaan via het kleine hek naar het grote schoolplein.

Op het schoolplein staan de klassen 1 t/m 6, zij vormen ook een haag en ze zingen voor de bruiloftstoet. De kleuters zijn dit jaar niet bij het Meiboomdansen ( als proef ), vanwege de hoeveelheid kinderen en volwassenen in de Molentuin en omdat het erg warm kan worden, de kleuters zitten dan een hele tijd in de brandende zon.

De kleuters vieren het Pinksterfeest in hun eigen klas, ze gaan van tevoren wel kijken bij het oefenen van de dansen op het onderbouwplein.

Na de optocht gaan de kleuters daarom terug naar hun klaslokalen, de ouders wachten voor de school op de klassen 1 t/ 6 die naar de Molenbelttuin lopen. De ouders sluiten daarbij aan om naar de meiboomdansen te kijken. De kleuterklassen gaan uit om 13.00 uur.

Klas 1 t/m 6
8.40 uur tot ongeveer 9.10 uur zijn de klassen 1 t/m 6 in de zaal.
We zingen een lied en zeggen de grondsteenspreuk van onze school en er wordt een verhaal verteld.
Alle ouders zijn hierbij welkom!
12.05 uur: Klas 1 t/m 6 lopen naar de tuin Molenbelt.
12.15 uur: Meiboomdansen in de tuin Molenbelt. Alle ouders zijn hierbij welkom.
Als alle klassen gedanst hebben zingen we ter afsluiting het lied ‘Song for the peace’.

Daarna lopen de klassen terug naar school, waar ze in de klas een pinksterbol krijgen en de dag wordt afgesloten.

13.00 uur: Eindtijd alle klassen.

Bij regenweer vieren wij het feest om de zelfde tijd in de school, de kleuters in de kleuterschool en klas 1 t/m 6 (en hun ouders) in de zaal.

Ouders, let op:
Rond 11.30 uur graag al jullie fietsen onder de ramen van de kleuterklassen op de stoep plaatsen en niet op de oprit. Dit is in verband met de optocht van de kleuters. Zie markeringen met krijt: ‘Hier geen fietsen!’. Alvast dank!

Pinksteren is een feest van symbolen.
Het meiboomdansen is een feestelijk gebeuren, symbolisch staat het voor de onderlinge verbondenheid met elkaar. Ieder heeft zijn eigen kleurige lint en weeft het samen tot een kleurenpatroon met anderen. Jezelf blijven zien, terwijl je de anderen blijft volgen. Jezelf niet uit het oog verliezen, als je met de ander samen vlecht. Onderlinge verbondenheid wordt tot een mooi kleurenspel en raakt het in de knoop dan blijven we zingen tot het ontrafeld is.

Pinksteren het feest van de onderlinge verbondenheid.

In de kleuterklas vieren we een bruiloftsfeest. De bruid is het symbool van de mensenziel, maar ook van de aardekrachten. De bruidegom is het symbool van de geestkracht en van de hemelkrachten.

Uit deze verbinding ontstaat nieuw leven; de bloesems aan de bomen en nieuwe geestkracht in ieder mens. Inspiratie vanuit de geest is voor iedereen beschikbaar.

De organisatie VrijOnderwijs heeft een interessante dag voor leerkrachten en ouders georganiseerd op de vrijeschool in Amsterdam. Voor meer info klik hier 

Vanaf vandaag is een samenvatting van de resultaten van de oudertevredenheidsenquete op onze site te lezen. Jullie kunnen deze hier downloaden als PDF.

De uitkomsten van de enquete zijn met onze medenzeggenschapsraad besproken.

Het Deventer Sportbedrijf nodigt scholen uit om zich in te schrijven voor een bijzonder sportevenement. Klik hier voor meer informatie.

Bij de oudertevredenheidsenquete die wij dit jaar hebben afgenomen was één van de uitkomsten dat ouders het minst tevreden zijn over de verkeersveiligheid rond school. Ik roep jullie hulp in om dit de komende periode te verbeteren en verzoek jullie te reageren op het volgende verzoek:

Lees meer...

 

26 april             Edina Peper                 klas 4

29 april             Lux Achtereekte            klas 4

30 april             Fleur van Belle              klas 6  

De Vereniging voor vrijescholen wil inzicht krijgen in de motieven van ouders om voor een vrijeschool te kiezen. Ik verzoek jullie om hieraan mee te werken door akkoord te gaan met het verstrekken van gegevens.

Lees meer...

Maandag 13 april is er een MR vergadering geweest. Besproken zijn o.a. de volgende onderwerpen:

Lees meer...

Zoals jullie zien heeft ons weekbericht een nieuwe vorm gekregen. Wij denken dat het bericht jullie nu meer uitnodigt om te lezen. Het is overzichtelijker en oogt mooier. In tegenstelling tot het oude weekbericht dat een Word-document was, is dit weekbericht digitaal en gekoppeld aan onze site. In één oogopslag zijn de mededelingen van mij en de algemene mededelingen te zien met de mogelijkheid om door te klikken als je meer wil lezen. Daarnaast kun je op de klassen klikken voor specifieke informatie die voor de klas van toepassing is. We stellen feedback op prijs.  

In de klas bij juf Gerty
Pien de Jong, 2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB Deventer 06-14823820

Vanaf dit weekend als het weer het toelaat mogen de kinderen van klas 1 t/m 6 weer spelen met water uit de waterpomp. Geef dus evt. een extra set kleding mee bij mooi weer, voor het geval het nodig mocht zijn.

Koningsdag      : maandag 27 april. De kinderen hebben die dag vrij.

mei vakantie    : maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei

Pinksterfeest    : vrijdag 22 mei, kinderen zijn vanaf 13.00 uur vrij

 

Klas 3              :  Ouderavond dinsdag 21 april

Kleuterklassen  :  Ouderavond donderdag 30 april

21 april             Liam Jansen                 klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Er zijn nog wilgentenen takken over op het kleuterplein, niet meer geschikt om een hut mee te bouwen, maar nog wel handig als rijshout in de moestuin.

Als je interesse hebt, graag uiterlijk 25 april ophalen. Het ligt voor het raam bij juf Renéé.