Bij de oudertevredenheidsenquete die wij dit jaar hebben afgenomen was één van de uitkomsten dat ouders het minst tevreden zijn over de verkeersveiligheid rond school. Ik roep jullie hulp in om dit de komende periode te verbeteren en verzoek jullie te reageren op het volgende verzoek:

Lees meer...

 

26 april             Edina Peper                 klas 4

29 april             Lux Achtereekte            klas 4

30 april             Fleur van Belle              klas 6  

De Vereniging voor vrijescholen wil inzicht krijgen in de motieven van ouders om voor een vrijeschool te kiezen. Ik verzoek jullie om hieraan mee te werken door akkoord te gaan met het verstrekken van gegevens.

Lees meer...

Maandag 13 april is er een MR vergadering geweest. Besproken zijn o.a. de volgende onderwerpen:

Lees meer...

Zoals jullie zien heeft ons weekbericht een nieuwe vorm gekregen. Wij denken dat het bericht jullie nu meer uitnodigt om te lezen. Het is overzichtelijker en oogt mooier. In tegenstelling tot het oude weekbericht dat een Word-document was, is dit weekbericht digitaal en gekoppeld aan onze site. In één oogopslag zijn de mededelingen van mij en de algemene mededelingen te zien met de mogelijkheid om door te klikken als je meer wil lezen. Daarnaast kun je op de klassen klikken voor specifieke informatie die voor de klas van toepassing is. We stellen feedback op prijs.  

In de klas bij juf Gerty
Pien de Jong, 2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB Deventer 06-14823820

Vanaf dit weekend als het weer het toelaat mogen de kinderen van klas 1 t/m 6 weer spelen met water uit de waterpomp. Geef dus evt. een extra set kleding mee bij mooi weer, voor het geval het nodig mocht zijn.

Koningsdag      : maandag 27 april. De kinderen hebben die dag vrij.

mei vakantie    : maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei

Pinksterfeest    : vrijdag 22 mei, kinderen zijn vanaf 13.00 uur vrij

 

Klas 3              :  Ouderavond dinsdag 21 april

Kleuterklassen  :  Ouderavond donderdag 30 april

21 april             Liam Jansen                 klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Er zijn nog wilgentenen takken over op het kleuterplein, niet meer geschikt om een hut mee te bouwen, maar nog wel handig als rijshout in de moestuin.

Als je interesse hebt, graag uiterlijk 25 april ophalen. Het ligt voor het raam bij juf Renéé.

Het kinderkoor heeft een uitvoering in Disney en films-thema.
Het jongste kinderkoor (klas 1,2,3) zingt liedjes voor de pauze en het oudste kinderkoor (klas 4,5,6) speelt een musical, met een echte band!

Lees meer...

Ook namens de MR het volgende: alle basisscholen in Deventer hebben afgesproken om te streven naar continuroosters met gelijke schooltijden op alle dagen voor alle klassen vanaf het schooljaar 2016 - 2017. Ook onze school buigt zich over deze kwestie

Lees meer...

We hebben dit jaar gekozen om de fotograaf twee dagen te laten komen. Dit om te voorkomen dat het een haast klus wordt (243 kinderen) op 1 dag. Met name de kleuters hebben daar hopen wij baat bij.

Lees meer...

De afgelopen jaren werd de deelname aan de avondvierdaagse vanuit onze school georganiseerd. Dit jaar zijn hebben zich, ook na een oproep geen ouders gemeld om de organisatrie op zich te nemen. Dat betekent dat jullie natuurlijk wel aan de avondvierdaagse kunnen deelnemen maar dus niet vanuit school.