Onze school is één van de dertien scholen van de Stichting Vrijescholen Athena. De stichting is het resultaat van een fusie van besturen van deze vrijescholen. Zij bestaat sinds 1 januari 2005. Binnen deze stichting behoudt elke school zoveel mogelijk de eigen autonomie, met name op pedagogisch-didactisch gebied. De schoolleiding is integraal verantwoordelijk voor de eigen school. Er is geen bovenschoolse directie, er is wel een bestuurder die het bevoegd gezag van de scholen is. Tevens zijn er stafmedewerkers die schoolleiders en bestuurder ondersteunen en aansturen bij vraagstukken op het terrein van personeelsbeleid, planning & control en kwaliteitszorg. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het handelen van de bestuurder.

Het team bestaat uit 13 klassenleerkrachten, 4 vakleerkrachten, een Remedial Teacher, 2 onderwijsassistenten, 1 Intern Begeleider, 2 concierges, 1 administratief medewerker en de directeur.

Wij nemen actief deel in het samenwerkingsverband van alle basis- en speciaalonderwijsscholen in Deventer: Sine Limite

Contact

Oosterstraat 3 -A/B
7413 XV Deventer

0570 626 115
administratie@
vsdekleinejohannes.nl