De Kleine Johannes is een Vrijeschool waar goed, eigentijds onderwijs wordt gegeven en waar vanuit een antroposofisch pedagogisch kader wordt gewerkt. Goed onderwijs betekent voor ons dat de leerlingen naar vermogen presteren en dat zij zich op cognitief, sociaal-emotioneel en kunstzinnig gebied evenwichtig ontwikkelen. Naast ons taal- en rekenonderwijs hebben wij veel aandacht voor de motorische en creatieve ontwikkeling. Schilderen, toneel, beweging, muziek, handwerken en handenarbeid maken een wezenlijk deel uit van ons leerplan.

Wij zijn een school met goede resultaten waar ouders, leerkrachten, medezeggenschapsraad, bestuur en onderwijsinspectie vertrouwen in hebben.

De Kleine Johannes is in 1977 opgericht en is sinds 1986 gehuisvest aan de Oosterstraat 3, in een mooi oud pand waar voorheen de Oosterschool en de van Marleschool gevestigd waren. De kleuterklassen zitten in een eigen kleutergebouw vlak naast het hoofdgebouw. De gebouwen doen ruim aan en wij zijn gezegend met een grote toneelzaal, een houtbewerkingslokaal en een computerruimte met schoolbibliotheek. 

De kinderopvangorganisatie Christoforus verzorgt kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang op onze lokatie.

De school ligt in de wijk Voorstad-Centrum, vlak achter het station. Onze leerlingen komen zowel uit de wijk (ongeveer 20%) als uit de rest van Deventer en omgeving.

Wij hebben 3 kleuterklassen (combinatieklassen van groep 1 en groep 2) en 6 klassen (groep 3 t/m 8) in de onderbouw. Wij bieden dagelijks gemiddeld 240 leerlingen onderwijs. Onze school maakt deel uit van de Stichting Vrijescholen Athena.

Contact

Oosterstraat 3 -A/B
7413 XV Deventer

0570 626 115
administratie@
vsdekleinejohannes.nl