"Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur".

Deze uitspraak van Plutarchus, een Griekse wijsgeer, geeft aan waar de Vrijeschool voor staat. De leerstof is geen doel op zich maar wordt beschouwd als ontwikkelingsstof: het leren is een (hulp)middel om het kind in zijn persoonlijke ontwikkeling te begeleiden.

Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot 'vrije geesten'. De vraag is niet alleen wat zij moeten kunnen en weten om zich in de onze maatschappij te voegen. Wij stellen ons vooral de vraag welke krachten en talenten in hen aanwezig zijn en ontwikkeld kunnen worden. Want wat wij willen is dat onze leerlingen de maatschappij steeds met nieuwe krachten verrijken.

Onze school werkt vanuit de pedagogisch-didactische inzichten van Rudolf Steiner. Maar dat betekent niet dat je als ouder antroposofisch moet zijn. Onze school is vrij toegankelijk voor iedereen die zich thuis bij ons voelt.

Wij bieden onze leerlingen geborgenheid. We stimuleren hun zelfstandigheid en aandacht in het leren, in het spel en in de omgang met elkaar. Zo ontdekken ze in de loop van hun schooltijd hoe ze in vrijheid kunnen handelen en leren ze de vrijheid van de ander te respecteren.

Met ons brede onderwijspakket ondersteunen wij de ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen. Omdat onze leerkrachten geïnspireerd les geven en aansluiten bij de beleving van de kinderen, verbinden onze leerlingen zich diepgaand met de lesstof.

We willen graag dat kinderen zich hun hele leven lang blijven ontwikkelen. Daarom staat bij ons voorop dat onze leerlingen zin en plezier hebben in het leren.

 

Contact

Oosterstraat 3 -A/B
7413 XV Deventer

0570 626 115
administratie@
vsdekleinejohannes.nl