Wie, O, wie doet mee met het Kerstspel?

We hebben nog 2 spelers nodig.

Aanmelden bij Els of Gerda

Vorig jaar hadden we een probleem met het "bemannen" van het sprookjesbos.
We hebben dit jaar besloten dit weg te halen bij de kleuterklassen en de peutergroep van het Rozenpoortje.
Door rondvragen bij het college en personeelsleden van het kinderdagverblijf en de BSO
is de bezetting bijna rond.
Wie geeft zich op bij de openstaande plekken.
Met name aan het einde van de dag zijn we op zoek naar opruimers.                   

In klas 6 lagere schoolkant.

bij de deur: (portier)

11.00 - tot 12.00 uur                       Savanna de Weerd stag. kdv

12.00 - tot 13.00 uur                       Karin Ensing   Rozenp.

13.00 - tot 14.00 uur                       Marieke Koop 

14.00 - tot 15.00 uur                       ………………….

Verhaal vertellen:

11.00 – tot 12.00 uur                      Marije Slot,  juf

12.00 – tot 13.00 uur                      Saskia van Aartsen,  juf

13.00 – tot 14.00 uur                      Lucas Sint,  dir.

14.00 – tot 15.00 uur                      Wietske Brandsma,   juf

In het bos: (kinderen rondleiden)

11.00 – tot 12.00 uur                      Suzan Hulleman  kdv.
12.00 – tot 13.00 uur                      Karolien Blankers  bso
13.00 – tot 14.00 uur                      Lynn  stag. school
14.00 – tot 15.00 uur                      …………………..

 Opruimen sprookjesbos na 15.00 uur:

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

De ouderavond van klas 2 van dinsdag 9 okt. is verplaatst naar
maandag 8 okt..
Ouders hebben hierover al bericht ontvangen.

Kerstspel en foutje jaarkalender

Zoals eerder is aangegeven, staat in de kalender ten onrechte dat de dag voor de kerstvakantie een vrije dag is.

Omdat vrijedagen, zelfs in het onderwijs, een schaars goed zijn hebben we besloten dat een vrije dag voorafgaand
aan een tweeweekse vakantie te veel van het goede is. De juiste planning is:

Lees meer...

De herfstmarkt commissie is nog op zoek naar een contact ouder per klas.

De contact ouder controleert of bijv. de knutsel lijst is ingevuld.
Ouders hun naam hebben gezet op de baklijst. enz.
Een contact ouder is de schakel tussen de klas en de herfstmarktcommissie.

Het zou fijn zijn als iemand die taak voor zijn klas op zich zou willen nemen.
Het scheelt de commissie een hoop tijd.

 

Komende dinsdag 2 oktober 2018 is er weer een MR vergadering.
Van 19.30 – 20.30 de openbare onderlinge MR vergadering.
En vanaf 20.30 de besloten overleg vergadering met de bestuurder.

Lees meer...

29 sept.      Senne Dicker                 klas 2
29 sept.      Chayanon Saikaew         klas 3
30 sept.      Sophie Bergers Medina   klas Marije / Karin
30 sept.      Duende Bomert             klas Gerty
30 sept.      Sjoerd Everts                klas 5
3 okt.         Morris Meinema             klas 5
4 okt.         Feylin de Wilde              klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Studiedag

De studiedag was gister een groot succes. Via de kunst in het Kröller Müller museum en in de natuur van de Veluwe
hebben we elkaar ontmoet en met elkaar gewerkt. Door in groepjes één kunstwerk nader te beschouwen hebben
we in de praktijk het denken – voelen – willen beoefend en elkaar en het kunstwerk daarin ontmoet.
Daarna is er in groepjes verder gewerkt aan meer individuele vragen en thema’s wat leidde tot inspirerende en mooie ontmoetingen.
Het weer en de omgeving hielpen natuurlijk enorm mee.
Maar ook zonder dat was het een mooie dag en mogen we trots zijn op het team van De Kleine Johannes!

Verlof 4 jarigen

Bij deze het verzoek om ook voor leerlingen die nog vier jaar zijn, en daarmee nog niet leerplichtig,
via de administratie verlof aan te vragen als de leerling gedurende één of meer dagen afwezig zal zijn. I
n principe wordt dat verlof automatisch toegekend.
Voor de school is het echter van belang te weten waar de alle  leerlingen zijn.

Klassenouder overleg

Vorige week is het eerste klassenouderoverleg geweest. Het was een constructief en prettig overleg.
We hebben afgesproken het komende jaar regelmatig bij elkaar te komen om uit te wisselen over diverse
zaken tussen de verschillende klassen, beter te kunnen samenwerken en de afstemming tussen de ouders
en de directie nog beter te laten verlopen.
De samenwerking en afstemming met de MR zal worden verzorgt door een contactpersoon uit dit overleg
en de voorzitter van de MR.

Het is weer bijna Michaël! Dat betekent dat er weer liedjes worden gezongen over de oogst en de strijd tegen de draak.
Ook horen wat de kinderen zingen?
Aanstaande woensdag 26 september komt Zieletijd, het koortje voor ouders van de vrijescholen in Deventer,
bekende en onbekende Michaelliedjes zingen, tussen 8:10 en 8:30 uur. Kom luisteren en meezingen. Graag tot dan!

Ook meedoen met Zieletijd? Leuk! Meer info en aanmelden op www.muziekgeeftenergie.nl/Zieletijd

22 sept.        Sauli Messie                 klas Gerty
23 sept.        David Kellner                klas 1
24 sept.        Olivier Kiffen                klas 4
25 sept.        Annejet Olde Weghuis   klas Marije / Karin
28 sept.        Mare Matser                 klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

En voor nog veel meer!

Wie durft het avontuur aan?
Iedere kerstspelopvoering, zelfs iedere repetitie is een waar avontuur: de afloop kent niemand,
er is geen zekerheid, alleen maar de moed van al die mensen om de planken op te gaan en daar voor kinderen,
ouders, medewerkers en belangstellenden het Kerstspel te laten zien.

Lees meer...

15 sept.       Bram Velde               klas Gerda
18 sept.       Ayla Behnken            klas 4
19 sept.       Jimke Groothedde      klas 1
19 sept.       Lotta de Rooij            klas 1
19 sept.       Rosa Fee Wolters       klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

In week 39 (25 en 26 sept.) start Wieger Veerman met de euritmie lessen.
Ouders komen bij mij met de vraag voor nieuwe euritmietjes.
Maandag 17- en 24 sept. ben ik om 8.00 uur te vinden bij de administratie.
voor de verkoop van nieuwe euritmietjes.|
De kinderen moeten ze namelijk passen omdat de euritmietjes klein uitvallen.
De euritmietjes verkoop ik voor de inkoopprijs die de school betaald.
Ze kosten € 7,90 per paar.

Joke

Christoforus Kinderopvang  zoekt invalkrachten voor haar vestigingen in Deventer en Apeldoorn.
Onze kleinschalige kinderopvang centra zijn gevestigd in de Vrije Scholen.

Wij zoeken iemand:

• met een relevante opleiding

• die met liefde, aandacht en plezier met kinderen van 0 tot 13  jaar wil werken;

• die creatieve, sportieve en/of muzikale talenten wil inzetten 

• die kennis van - of grote interesse heeft in - de antroposofie

• die communicatief, samenwerkingsgericht, positief en ondernemend is

• met een gezonde dosis levensenergie

Heb je interesse kijk dan even op de website www.christoforuskinderopvang.nl en/of mail dan je CV met een

korte motivatie naar Gusta van Weeszenberg directie@christoforuskinderopvang.nl        

Met vriendelijke groet,

Kim de Weerd

06-15546285

                       

Zanglustigen met een vrije woensdagavond: Welkom!

Het koor Scola Dynamica heeft vanouds een band met Vrije School De Kleine Johannes.
Ons repertoire is er deels door beïnvloed, en we repeteren in de hal van het kleutergebouw.

Woensdag 19 september van 20:10 tot 22:10 uur bent u welkom op onze Open Repetitie.
(Vooral als u bas, tenor of sopraan bent.)

Lees meer...