Het Sint Jansfeest werd voor onz​e kleuters ​opgeluisterd door de muziek van ouderkoor Zieletijd. 

Lees meer...

In de klas van Marije en Karin:
David van Eijden

11 juli           Jahmel Barret             klas 6
11 juli           Runa Sint                   klas 2
15 juli           Bente van Breevoort   klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

11 juli           Jahmel Barret             klas 6
11 juli           Runa Sint                   klas 2
15 juli           Bente van Breevoort   klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Pilot Snappet

Afgelopen jaar heeft klas drie als pilot gewerkt met een tablet en het programma Snappet voor het oefenen van rekenen en taal.
Met het docententeam hebben we gedurende het jaar zorgvuldig verschillende facetten van het werken met tablets verkend en afgewogen.
In de klas is ervaring opgedaan en we hebben de vorderingen van de kinderen nauwgezet gevolgd.
Met de ouders hebben we ervaringen en meningen gedeeld.

Lees meer...

Afgelopen dinsdag was de laatste MR vergadering van dit schooljaar.

De volgende onderwerpen zijn behandeld:

  1. 1.     De jaarplanning van de kleine Johannes 2018 – 2019 is goedgekeurd
  2. 2.     Er is instemming geven op het plan Snapped voor de school
  3. 3.     De vergaderdata van de MR voor het volgende schooljaar zijn afgesproken en worden in de schoolagenda opgenomen
  4. 4.     Er zijn afspraken gemaakt over de communciatie vanuit de MR naar de achterban en het benaderen van de ouders

 

Inhoudelijk zal Lucas communiceren over de punten 1 en 2.

M.b.t. communicatie vanuit de MR blijft dit standaard gebeuren een week voor en een week na de MR vergadering via de digitale Nieuwsbrief van de school.

Daarnaast gaan we gericht de ouders van de kleuters informeren op een aantal vrijdag ochtenden.

Op de site zullen we de foto’s plaatsen van de ouder vertegenwoordigiers. En ons mailadres onder de aandacht brengen.

 

Met vriendelijke groet,

Marcel Kunst

Voorzitter Medezeggenschap Raad Vrije School Kleine Johannes

 

06-55743135

mr@vsdekleinejohannes.nl

 

 

 

 

 

 

2 juli             Chiem Miedema               klas 2
2 juli             Kasper Ververda              klas 1
4 juli             Elin Ruijter                      klas 5
5 juli             Milan van Leeuwen          klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

De biebouders hebben boeken uitgezocht die afgeschreven zijn voor onze bieb.
De boeken kunnen gratis meegenomen worden.

Ze hebben boeken neergezet bij de meeneem boeken bij klas 1.
Ook op een tafel bij de bibliotheek.

Graag meenemen dus!

 

 

 

25 juni          Gideon Kuipers             klas 4
25 juni          Madelief Rutgers           klas 2
25 juni          Merlijn Wesseling          klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Er zijn al verschillende tafels en stoelen verkocht!

Het meubilair van klas 5 is vervangen door nieuwe tafels en stoelen.
Het oude meubilair is te koop. Er zijn twee – en één persoons tafels en ook stoelen.
We willen het allemaal verkopen via marktplaats.
Maar we willen ook dat ouders de eerste keus hebben om evt. een setje aan te schaffen.
Een 1 persoonstafels kost € 7,50 een 2 persoonstafels  €10,00 en een stoel  €5,00

We willen de opbrengst gebruiken om materiaal  voor bewegend onderwijs te kopen.
Het is te koop via de administratie.

Op woensdag 20 juni worden er 's morgens vroeg liedjes van Sint Jan gezongen in het kleuterhalletje.
Zieletijd, het koortje voor ouders van de vrijescholen in Deventer, zingt voor ons tussen 8.15 en 8.35 uur:
In het midden van de zomertijd, Hoor je 't zingen van het vuur, Geef de vlammen door! De gitaar en de trommel doen ook mee.

 Jullie zijn van harte welkom! (enne... meezingen mag!)

Kijk voor meer info op www.muziekgeeftenergie.nl/zieletijd.

 

19 juni          Lauren Roolvink          klas 1
21 juni          Kaj Bruggeman           klas 1
22 juni          Wessel ten Napel        klas Gerty
23 juni          Wende Prinsen           klas 4
24 juni          Lucas Mars                 klas 3
24 juni          Ayuub Odawa             klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Per 12 juni wordt het parkeerbeleid in onze buurt aangepast.
Van een gebied waar alleen vergunningshouders mogen parkeren wordt het een dagtariefzone.

Dit betekent dat betaald parkeren wordt ingevoerd tussen 9:00 en 20:00 uur van maandag tot en met zaterdag.
Het parkeer tarief is altijd minimaal € 20,-.

’s Ochtends kan er dus vrij geparkeerd worden tot 9:00 uur. Bij het uitgaan van de school geldt nog steeds het gedoogbeleid.
Het half uur rond de eindtijden wordt vrij parkeren door ouders gedoogd.
Daarna riskeert u een boete.
Houdt daar dus rekening mee als u langer bezig bent op of om de school.

 

Let op: Tijdens het feest ben je als ouder verantwoordelijk voor je eigen kind.

Wij vieren ons feest in het plantsoen, dus niet op de dijk en niet in de IJssel en niet bij Woeste Willem.

We mogen gebruik maken van de toiletten op de Worp.

Kleine kinderen graag onder begeleiding.

 

Voor het volledige programma lees verder…..

 

Lees meer...

Het was weer een geslaagd feest afgelopen zaterdag; ondanks de late promotie en onduidelijkheid over de datum :-)

Heerlijk eten, lekker weer en een goede sfeer.

Het viel ons wel op dat er erg weinig kleuterouders waren; blijkbaar hebben we jullie niet goed weten te bereiken?
Hier zullen we de volgende keer meer aandacht aan besteden...

Het liefst zouden we willen dat we een kleuterouder kunnen betrekken bij de organisatie, dus lijkt het je leuk,
schiet één van ons dan aan of mail/app Bregje. Ook als je ideeën of verbeterpunten hebt dan horen we het graag.

We maken er weer een mooi, verbindend feest van voor alle ouders, leerkrachten en andere betrokkenen van school!

Marcel, Sandra en Bregje

bregjevlegje@gmail.com

06-34197999