Zie de bijlage van dit weekbericht over de cursus natuurouders.

Vanuit de redactie van de schoolkrant willen we een oproep doen.
We zoeken iemand die het leuk vindt om de kopij voor de schoolkrant van de Kleine Johannes te verzamelen,
en als een net pakketje aan de redactie van de Seizoener aan te leveren.
De Seizoener maakt er vervolgens de mooie schoolkrant van die we 4 keer per jaar krijgen. 

Wat zijn de taken:

- Het in de gaten houden van de deadlines: zorgen dat de redactie op tijd bij elkaar

komt en de leraren weten wanneer alles aangeleverd moet worden. 

- Het in de gaten houden van de hoeveelheid (digitaal) aangeleverde stukjes

ten opzichte van de beschikbare ruimte.

- Het aanleveren van de kopij aan de Seizoener (digitaal) en zorgen dat dit een

net pakketje is: geordend in mappen. 

De belasting is circa 8 uur per kwartaal, waarbij het zwaartepunt in de 2 weken voor het aanleveren zit.
We vergaderen 1 keer per kwartaal. Je wordt natuurlijk door de redactie ingewerkt. V
oor informatie:
schoolkrantkleinejohannes@gmail.com of schiet een van de redactieleden aan:
Michelle de Bruijn, Emma van Kampen, Emiel Kater, Gerda Vermeulen, Frank Prinsen.

 

 

Het weekbericht van vrijdag 14 febr. komt 1 dag eerder uit.
Omdat ik vrijdag een dag vrij genomen heb verstuur ik 1 dag eerder het weekbericht.

groet Joke van der Eerden

 

23 febr.          Jorunn Bisseling                   klas 3
24 febr.           Voss Mezach                       klas 1
25 febr.           Joris Schweitser                  klas 2
26 febr.           Dirkje Brandsen                   klas 3
26 febr.           Liedeweij Brandsen             klas 3
27 febr.           Lukas de Rooij                    klas 5
28 febr.           Morrison Janssen               klas 1
2 mrt.              Meindert de Graad              klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 maart. as.
Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met Rita Vrielink,
mail:
ouderbijdragen@vsathena.nl of mob: 06-39028947
maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur.  

 

Ouders van kinderen geboren in 2016 hebben het formulier van de Gemeente ontvangen.
Graag dit formulier inleveren bij de administratie.
Ook al heb je het schoolformulier al ingeleverd. Het maakt de aanmelding compleet.

Van woensdag 13 t/m vrijdag 15 febr. is er gelegenheid om te kijken of verloren voorwerpen
zoals kleding stukken, tassen gevonden zijn.
In de hal bij klas drie zal een tafel staan met de gevonden voorwerpen.
Neem dus alleen voorwerpen mee die van je kind zijn. Iedereen heeft dan gelegenheid
om binnen die dagen te kijken.
Na de vakantie kan je de voorwerpen die nog op tafel liggen meenemen.
Spullen die niet meegenomen worden gaan naar een goed doel.

Algemene ouderavond

Ik heb de ouderavond als een prettige en inspirerende avond ervaren. Er was een mooie groep enthousiaste ouders
en medewerker waardoor er al snel een warme en betrokken sfeer ontstond.
We hebben onder leiding van juf Saskia gezongen en onder leiding van Simon, het imaginaire vriendje van juf Wietske,
een stukje Engelse les gedaan.
Beide mooie praktijkvoorbeelden van hoe we met de kinderen werken aan levend en levendig vrijeschool onderwijs.
Na een korte oproep en uitleg van de voorzitter van de MR, Marcel Kunst, 
over de MR en ouderparticipatie,
heeft Henk Oortgijs een prachtig beeld neergezet van de weidsheid en rijkdom van ons leerplan
in relatie tot de ontwikkeling van ons als mens en onze spirituele kern.
Hij zal zich komend jaar verder verdiepen in de (spirituele) achtergronden van de jaarfeesten,
al dan niet samen met enkele geïnteresseerde ouders. S
amen zullen we zoeken naar een werkbare vorm om dat merkbaar te laten zijn in de school.
In mijn bijdrage heb ik geprobeerd om wat meer invulling te geven aan de termen
denken-voelen-willen en hoe dat in onze visie en mensbeeld verweven is en in de klassen en ons pedagogisch
werken tot uiting komt.

Al met al een mooie avond.

Halen en brengen

De laatste tijd komt het weer vaker voor dat er kinderen erg vroeg alleen op het schoolplein wachten
tot de school begint dan wel lang na schooltijd wachten tot ze opgehaald worden.
Graag weer even aandacht voor de regels en afspraken:

Omdat wij op die tijden geen toezicht kunnen houden en de kinderen derhalve niet onder onze
verantwoordelijkheid kunnen vallen is het de bedoeling dat de kinderen tussen 8:15 en 8:25 gebracht worden
en bij het uitgaan van de school direct opgehaald worden en naar huis gaan.
Ook het naschooltijd spelen op het plein gaat niet omdat de BSO dan het plein gebruikt.

 

 

Laat je kind een warme trui en warme sokken aantrekken en eventueel een legging of mayo extra. 

Verwarm jezelf en elkaar, niet de wereld; met dit motto doen we mee en zetten we de verwarming laag. 

We besparen hiermee energie, maar we willen ook bewustzijn creëren voor het klimaat.

Lees meer hierover op: www.warmetruiendag.nl

Of op de website van de Ulebelt.

Op donderdag 14 februari speelt de zesde klas het toneelstuk Karel en Elegast naar het gelijknamige
middeleeuwse verhaal over Karel de Grote.

Voorstellingen:

11.30 uur voor klassen 1 tm 5 en ouders van klas zes

19.30 uur voor familie en andere belangstellenden.

De zesde klas is op het moment alle dagen hard aan het werk om straks een mooi stuk neer te zetten.
Naast toneelspel zit er ook veel muziek in deze voorstelling.

Ook ouders van kinderen uit andere klassen zijn van harte welkom om te komen
kijken naar de avondvoorstelling.

Het stuk duurt ongeveer 45 minuten.

Tot ziens op 14 februari!!!

Bernard Tellegen

 

 

Ziekte, vervanging & staking

In deze tijd van het jaar zijn er, helaas, altijd meer zieken. Ook onze leerkrachten ontkomen dan vaak niet (allemaal) aan een griepje of andere malaise. Vanzelfsprekend doen ik mijn best om passende vervanging te verzorgen. Maar zoals eerder aangegeven en in den lande algemeen bekend is, zijn vervangers schaars. Het is dan ook een feit dat ik meestal geen vervanger kan vinden. In dat geval vragen we de ouders met klem de kinderen thuis te houden wanneer dat kan. Daardoor belasten we namelijk de andere leraren (en kinderen) minder. Ik hoop daarmee te voorkomen dat de ziekte van de één leidt tot een kettingreactie door de hele school.

 Omdat de uitdaging van het lerarentekort de komende jaren alleen maar groter zal worden nogmaals een beroep op jullie allen om in je netwerk te kijken naar potentiele vervangers en docenten. Zowel voor de stichting als voor De Kleine Johannes. Op dit moment hebben we zelf geen vacatures maar ik wil wel graag een eigen invalpool opzetten. Als je zelf bevoegd bent of iemand kent die dat is en die best af en toe een dagje wil invallen, meldt het bij mij.

Daarnaast zijn we hard bezig om de opleidingscapaciteit voor vrijeschooldocenten te vergroten. Zo zal komend jaar aan Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een minor vrijeschool docent starten. Ook met de pabo van hogeschool Windesheim zijn we in gesprek over het opzetten van een specialisatie vrijeschool docent. Verder kunnen we vanuit de stichting zij-instromers begeleiden richting een opleiding en leer/werk plek.

Om de problemen en zorgen binnen het hele onderwijssysteem in Nederland verder onder de aandacht te brengen is men bezig om op 15 maart een landelijke staking te organiseren. Het team van De Kleine Johannes heeft aangegeven aan die staking te zullen gaan meedoen. Derhalve zal de school dicht blijven op 15 maart.

 

 

 

 

 

 

3 febr.            Sophia Roelofs            klas 6
5 febr.            Ben van de Geijn        klas Marije / Karin
5 febr.            Mylene Scholten         klas 3
7 febr.            Dagmar Elissen          klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Luna Kamerkoor voert onbekende Lukaspassion van Johann Heinrich Rolle (1716-1785) uit.

Deventer – Op donderdag 7 maart zal Luna Kamerkoor in samenwerking met het Helios Ensemble d
e Lukaspassion van Johann Heinrich Rolle uitvoeren onder leiding van dirigent Wolfgang Lange.
Leerlingen van de Vrije School Deventer en diverse solisten zullen hun medewerking verlenen.

Het wordt een bijzonder concert, aangezien het om een echte première gaat.

Sinds 1747 heeft dit meesterwerk namelijk nergens meer geklonken!

Dirigent en koor voerden vorig jaar (als eerste ensemble sinds 1752) ook al de Matthäuspassion van dezelfde componist uit.

‘Naast de lawine van de jaarlijkse Bach Passionen (zonder deze te kort te willen doen) zou het in Nederland
een meer dan goede aanwinst zijn om een volwaardig passieverhaal in een totaal andere beleving mee te mogen
maken’, aldus initiator en dirigent Wolfgang Lange. Het doel van de concertserie is dan ook om koorleden,
musici en publiek kennis te laten maken met dit prachtige alternatief en de schoonheid van de muziek van Rolle,
die qua stijl en idioom zijn tijd ver vooruit was.

Meer informatie:      www.lukaspassionrolle.nl

Locatie:                    Broederenkerk, Broederenstraat 18

Aanvang:                 19.00 uur

Entree:                     vrij (collecte bij de uitgang)

 

 

 

Algemene ouderavond

 Op dinsdag 5 februari is er een algemene ouderavond voor alle ouders.
Aanvang  20:00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur, einde uiterlijk 22:00 uur.

 In deze tijd van individualisering, digitalisering en virtualisering is een gezonde en
harmonische ontwikkeling van het jonge kind misschien wel nooit zo belangrijk geweest
voor hun toekomst als nu.
Maar wat vraagt dat van ons als opvoeders?
Hoe geven wij daar als vrijeschool handen en voeten aan?
Wat kunnen wij als volwassenen doen om dat te verzorgen?

 Op deze algemene ouderavond willen we twee aspecten aan de orde laten komen:

  • De (spirituele) achtergronden van de jaarfeesten door Henk Oortgijs

  • Het ontwikkelen van de Denken – Voelen –Willen door Lucas Sint

 

 

Zie de brief in de bijlage van dit weekbericht!

Europa Kinderhulp is dringend op zoek naar vakantie ouders.
Europa Kinderhulp is een vrijwilligers organisatie zonder subsidie steun.

Ze willen graag kinderen een vakantie bieden die anders niet op vakantie gaan. 

Ze zijn op zoek naar mensen die de kinderen daarvoor de mogelijkheid willen geven.