Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 dec. as. 
Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met Rita Vrielink, mail: 
ouderbijdragen@vsathena.nl
of mob: 06-39028947 maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur.

 

 


 

 

Ouders met kinderen die geboren zijn in 2016 en woonachtig zijn binnen Gemeente Deventer krijgen eind december een brief.
Met deze brief kunnen de ouders hun kind opgeven bij één basisschool in Deventer naar keuze.
Heb je al een kind op onze school dan heeft het volgende kind natuurlijk voorrang.

Het is voor mij handig te weten om hoeveel broertjes en zusjes het gaat.
Kinderen die naar Christoforus Kinderopvang gaan hebben ook voorrang.

Naast het Gemeente formulier moet ook ons eigen formulier ingevuld worden.
De twee formulieren maken de aanmelding compleet.
Het schoolformulier is bij mij verkrijgbaar maar je kunt het ook downloaden via onze website.
Geef je kind dus bijtijds op.

Ma. 14 jan., do. 7 febr., en vrijdag 22 mrt zijn er inloopochtenden. Zie  www.vsdekleinejohannes.nl

Joke van der Eerden
administratie

 

17 nov.    Abel Creemer                         klas 6
20 nov.    Simeon Iepema                      klas 3
20 nov.    Cathelijne van der Meulen     klas 1
23 nov.    Olivia Da Silva                       klas Gerty
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Herfstmarkt

Wat was het weer genieten zaterdag op de herfstmarkt. Van enthousiaste kinderen met puntzakken vol honingsnoepjes, pas aangekochte (of gekregen) draakjes of innerlijk vervuld van de activiteiten in de school. Tot betrokken en enthousiaste ouders en andere hulptroepen bij het pannenkoeken bakken, het café, smeden et cetera en zelfs het opruimen ging met goede zin. Ook het lezen voor de kleintjes in het kabouterbos was super leuk om mee te maken. Wat hebben we toch een fijne groep mensen rondlopen op deze school! Dank jullie allemaal voor de tomeloze inzet in de voorbereiding en op de dag zelf. De standhouders hebben een goede omzet gedraaid en ook met de activiteiten en met name het café is er flink wat geld opgehaald. In totaal meer dan 3000 euro. Daarvan gaat een deel naar de zesde klas voor het kamp, een deel naar Christoforus kinderopvang en de rest zal worden gebruikt voor leer- en speel materiaal wat we anders niet zouden kunnen aanschaffen. We denken aan extra muziek instrumenten of aan materialen waarmee we het techniekonderwijs een impuls kunnen geven.

Lerarentekort

Zoals we allemaal weten hebben we in Nederland de gezamenlijke uitdaging van het leraren tekort die de komende jaren alleen maar nijpender zal worden. Binnen de stichting Athena, waar de school deel van uit maakt, heeft dit de volle aandacht. We merken dat diverse scholen al geconfronteerd worden met dit tekort. Vervangers zijn niet te vinden en vacatures worden steeds moeilijk in te vullen. Het zal niet lang duren of wij krijgen daar ook mee te maken. Dit zal ongetwijfeld resulteren in het incidenteel naar huis sturen van klassen. In eerste instantie zullen we een klas verdelen als er geen vervanger is maar dat kan niet te lang. Enerzijds omdat dit voor de kinderen zelf te veel onrust met zich meebrengt maar ook omdat de belasting van de andere docenten dan te hoog wordt waardoor zij op hun beurt ook weer ziek kunnen worden.

Om te anticiperen op dit vraagstuk zijn we bezig om te investeren in het opleiden van meer vrijeschoolleraren, het verbeteren van onze eigen opleidings- en begeleidingsstructuur en aan het zichtbaarder en vindbaarder worden als vrijeschool voor potentiele nieuwe docenten. Verder is voor mij het vitaal en gezond houden van de huidige leerkrachten een prioriteit naast het openstellen van de school om kennis te maken met ons onderwijs.

Wat kunnen ouders doen? Ben je zelf bevoegd en wil en kun je bijvoorbeeld nu en dan vervangen of wil je zelf voor de klas? Stuur dan een sollicitatiebrief naar de school of direct naar de stichting (vsathena.nl). Met name voor de vervangpool is de vraag op dit moment groot. De vervangpool houdt in dat je beschikbaar bent voor een x aantal dagen voor een vrijeschool in de regio. Je krijgt dan als het zover is een invalverzoek waar je ja of nee op kunt zeggen. Verder is het helpend als ouders in hun netwerk ook actief kijken wat er aan potentiele nieuwe vrijeschool leerkrachten rondloopt. Want laten we wel zijn: Welke leraar wil er nou niet op een vrijebasisschool lesgeven? Ik neem graag de tijd om vragen hierover te beantwoorden of potentiele nieuwe leerkrachten te woord te staan en rond te leiden.

Kerstspel uitvoering donderdagavond 20 december!

Zoals eerder aangegeven voeren we dit jaar het kerstspel op vrijdag ochtend voor alle kinderen van klassen één tot en met zes op. Ouders en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Omdat velen dan werken of om andere reden niet aanwezig kunnen zijn heeft de spelersgroep besloten graag een extra uitvoering op donderdagavond te houden. Ouders en belangstellenden zijn derhalve van harte uitgenodigd om op donderdag avond 20 december naar het kerstspel te komen kijken. Aanvang 20:00 uur.

Er liggen nog gemaakte herfstmarkt knutsels van kinderen op school.
Beschilderde tegels(bij de administratie) en klei knutsels op de gang bij de administratie.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om ze op te halen.

In de bijlage de tekst van twee liedjes uit het kerstspel.

Deze zijn bedoeld om meegezongen te worden bij de uitvoering.
De kinderen zingen dit ook in de klas (klas 1 t/m 6) en kunnen het thuis laten aan jullie (ouders).

Beste ouders van de huidige 6e klassers en 6e klassers van vorig jaar,

Sinterklaas komt er weer aan en de eerste klassers krijgen op school altijd een zogenaamde Choroi blokfluit.
De nieuwprijs is (via school aangekocht ca 57 euro). 

Dat is best een stevig bedrag en nu zijn een aantal ouders op zoek naar tweedehands fluiten.

Lees meer...

10 nov.          Britt Tersteeg               klas 6
11 nov.          Jasper Huiskes            klas Marije en Karin
11 nov.          Freya Wolters              klas Marije en Karin
12 nov.          Melle Prinsen               klas 3
14 nov.          Mara Hendriks             klas Gerda
15 nov.          Noam vd. Koppel         klas 5        
16 nov.          Vlinder Bouwmeester   klas Marije / Karin
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Na afloop van de markt kunnen de bladeren naar de kant van klas 6.
Daar staat een bladeren korf waar de bladeren in gedaan kunnen worden.
Geen takken erin doen.
Is de korf vol, dan graag de bladeren in vuilniszakken ernaast zetten.

Morgen is het zover.
Wij van de Herfstmarkt commissie kijken uit naar morgen.
In sept. en okt. zijn we wekelijks bij elkaar gekomen om te vergaderen.
Het is altijd gezellig en hebben ook veel lol met elkaar.
Menig app-je is verstuurd. Boodschappen gedaan voor de knutsels.
En nog veel meer.
Het is een klus maar we doen het graag voor de kinderen en ouders.

We willen iedereen alvast bedanken voor hun inzet.
Of dat nu de voorbereidingen zijn voor het restaurant, maar ook het bakken van taarten,
het maken van grabbelcadeautjes, verzamelen van kastanjes en blaadjes enz enz..

Morgen om tien uur zal Lucas de markt openen door de schoolbel te luiden.

We wensen iedereen veel plezier, kinderen, ouders, opa's oma's, verdere familie en vrienden.

Namens de Herfstmarkt commissie,

Femke, Saskia, Lot en Joke.

 

Zoals jullie kunnen zien is nog niet alles ingevuld!
Wie zou nog willen helpen? Geef je op bij Joke

Op het schoolplein:
11.00 - 12.00 uur      Arno (klas Gerty)
12.00 - 13.00 uur     Mario (klas Gerda)
13.00 - 14.00 uur     Julia (klas Marije / Karin)
14.00 -15.00 uur      ...........................

Deeg maken: (in ruimte peutergroep Rozenpoortje)
11.00 - 12.00 uur    Marieke (klas Gerty)
12.00 - 13.00 uur   Hester (klas Gerda)
13.00 - 14.00 uur   ...............................
14.00 - 15.00 uur   ...............................

4 nov.    Olivier Leijen           klas 3
4 nov.    Fiona Ruijter           klas 2
5 nov.    Luka Versteeg        klas 1
6 nov.   Olivier Plaum           klas 6
8 nov.   Roos van Raak       klas Gerda
9 nov.   Annabel Creemer    klas 1
9 nov.   Juul Terwel              klas 2
van harte gefeliciteerd en een fijne dag!              

Optocht klas 1, 2 en 3

We, ouders en kinderen, verzamelen op het schoolplein om 17:15 uur (niet eerder!).
De kinderen verzamelen in hun klas.
Ouders wachten buiten op het plein.
Voordat de optocht vertrekt worden klas 1,2 en 3 toegezongen door klas 4 en 5 bij de ingang van de lagere school.

Na de optocht mogen ouders mee de klas in voor de gezamenlijke afsluiting met warme chocolademelk en wafels.

 

Foto’s

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen er geen foto’s en filmpjes meer gemaakt worden. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Klas 4 en 5:
Gaan zingen voor de andere klassen op 9 november.
De kinderen worden verwacht om 17.15 op school, bij de ingang van klas 4,5 en 6.
Zij gaan zingen voor klas 1, 2 en 3 om 17.30 uur bij het vertrek van hun optocht.
Ze staan dan buiten bij de hoofdingang. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas tot het einde van het feest

 

Het feest eindigt om 18.30.

 

 

 

 

 

 

De avonden zijn donker en guur, tijd voor de lichtjes en liedjes van Sint Maarten!
Op woensdag 7 november worden er 's morgens vroeg liedjes van Sint Maarten g
ezongen in het kleuterhalletje. Zieletijd, het koortje voor ouders van de vrijescholen
in Dev
enter, zingt voor ons tussen 8.15 en 8.35 uur:
Ik loop hier al met mijn lantaren,
Martin déposa son épé,
Sintemaartensavond en nog meer 
heerlijke luister- en meezingliedjes.

De gitaar doet ook mee.

Jullie zijn van harte welkom! (enne... meezingen mag!)

Kijk voor meer info op www.muziekgeeftenergie.nl/zieletijd.

De kaartverkoop voor de activiteiten is gestart.
Voor schooltijd en na schooltijd.
Dit om lange rijen te voorkomen tijdens de herfstmarkt.
Ze kosten € 3,00 per stuk.
I.v.m. wisselen graag zoveel mogelijk gepast betalen.