Afgelopen periode zijn er twee overleggen geweest tussen Lucas en de MR. Daarbij zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

Lees meer...

Donderdag avond is er een workshop voor ouders over Kind en Digitale Media.

Zie ook de bijlage bij dit weekbericht

Hugo uit klas 2 is zijn knuffel kwijt.
Het is een pluche eekhoorn. 
Hugo is verdrietig omdat hij weg is.

Wie heeft de knuffel gezien of gevonden?

Graag inleveren bij administratie / Joke

Zie de bijlage bij dit weekbericht.

Het is een oproep van onze tuingroep.

2 mrt.        Meindert de Graad             klas 6
4 mrt.        Marijn Neefjes                    klas 5
5 mrt.        Farah Quentin                    klas Gerty
6 mrt.        Lotta Rutgers                     klas Gerty
6 mrt.        Boudewijn Zondervan        klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Wieger Veerman organiseert een werkavond:

"grensbewoner zijn in een wereld zonder grenzen"

Zie de bijlage van dit weekbericht.

Herfstvakantie:                12-10-20 t/m 16-10-20
Kerstvakantie:                  21-12-20 t/m 01-01-21
Krokus vakantie:              22-02-21 t/m 26-02-21
Meivakantie:                     03-05-21 t/m 14-05-21
Zomervakantie:                12-07-21 t/m 20-08-21

 

In september 2020 willen we graag starten met de Academie voor Ouders in Zutphen. 

Wat houdt dit in?

We bieden 5 zaterdagen per jaar een hele dag waarin je les krijgt in verschillende vakken om kennis te maken met het antroposofische gedachtengoed die ten grondslag ligt aan de vrijeschool. Het is niet zo dat deze cursus daarom alleen bedoeld is voor vrijeschoolouders, maar het is interessant voor álle ouders die affiniteit hebben met de antroposofie of hier nieuwsgierig naar zijn. Het is de bedoeling dat deze academie uiteindelijk meerdere leerjaren krijgt, zodat er een meerjarige opleiding gevolgd kan worden. We starten nu met het eerste jaar. Elke lesdag bestaat uit drie lesblokken van 1,5 uur met tussendoor een pauze. De lessen van het eerste jaar zijn menskunde/opvoedkunde, jaarfeesten en een kunstzinnig vak (afhankelijk van de mogelijkheden, denk aan nat-in-nat schilderen of vormtekenen).

Lees meer...

23 febr.          Jorunn Bisseling      klas 5
23 febr.          Sverre Bisseling      klas Gerda
24 febr.          Voss Mezach           klas 2
25 febr.          Joris Sweitzer          klas 3
26 febr.          Dirkje Brandsen       klas 4
26 febr.          Liedewij Brandsen   klas 4
27 febr.          Lukas de Rooij         klas 6
28 febr.          Morrison Janssen    klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Zij instromer

Mattis Janse, de huidige klassen assistent op de maandag en donderdag, heeft onlangs zijn assessment gehaald voor het zijinstroom traject tot leerkracht primair onderwijs. Dat betekent dat hij bekwaam is bevonden om zelfstandig voor de klas te staan mits hij ondertussen de verkorte opleiding volgt om zijn leerpunten verder te ontwikkelen. Hij gaat dan nu ook daadwerkelijk starten met de verkorte opleiding en krijgt van de stichting de ruimte om naast een vaste leerkracht mee te mogen draaien en leren. Tot de zomervakantie is Mattis drie dagen in de week in klas vier als leerkracht aan het werk.

De ontstane vacature voor klassen assistent zal intern worden opgevuld.

Formatie

De eerste vragen over wie volgend jaar de klassenleerkrachten van welke klas worden komen alweer binnen. En dat begrijp ik best want het is niet onbelangrijk voor de ouders en kinderen wie er voor de klas staat. Aan de andere kant hebben we gelukkig een stabiel en goed team en voorzie ik geen gaten dus mogen we erop vertrouwen dat er bekwamen docenten voor elke klas komen te staan.

Evengoed heb ik nog even de tijd nodig om de puzzel goed te leggen en dit met het team te bespreken. Ook de medezeggenschapsraad moet de kans krijgen iets te kunnen vinden van de formatie (de totale inzet, niet wie welke taak krijgt). Het duurt dus nog even voordat ik naar de ouders kan communiceren hoe volgend jaar eruit gaat zien. Het streven is dit uiterlijk voor de meivakantie te kunnen doen.

Studiedag

Afgelopen woensdag hebben we weer een studiedag gehad. Een beetje een ongelukkige timing zo snel na de staking maar het was een goede dag.

De kleuterleidsters hebben met alle kleuterleerkrachten van de stichting gewerkt en de andere docenten zijn verder gegaan met het ontwikkelen van vaardigheden en ideeën om dans in de lessen en projecten een plek te geven.

16 febr.      Tarra Wellens         klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Op donderdag 13 februari speelt klas 5 het toneelstuk Matilda naar het boek van Roald Dahl.

Er zijn twee voorstellingen:

 • 11.30 uur voor de andere klassen en ouders van klas 5 die 's avonds niet kunnen.
 • 19.30 uur voor ouders en andere belangstellenden
 • Bij de avondvoorstelling zijn alle ouders van de school dus ook van harte welkom.

  5 febr.         Ben van de Geijn           klas 1
  5 febr.         Mylene Scholten            klas 4
  7 febr.         Dagmar Elissen             klas 2
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  27 jan.     Jinze Posthumus      klas 1
  30 jan.     Solano Da Silva        klas 2
  31 jan.     Floortje Harmsen     klas Gerda
  31 jan.     Jelle Hoogstraat       klas 4
  1 febr.      Jurjan Bisseling        klas 1
  1 febr.      Fiene de Kok            klas Marije / Karin
  1 febr.      Pepijn de Kok           klas Marije en Karin
  2 febr.      Iven Graat                klas Marije Karin
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  Beste ouder(s),

  Vorige week hebben jullie kunnen lezen dat we gaan staken op do. 30 - en vr. 31 jan.
  Een deel van de kinderen krijgt les op donderdag en het andere deel op vrijdag.
  We hebben maandag een verdeling gemaakt.
  Lucas heeft jullie daarover een mail gestuurd.
  Mocht je die mail niet ontvangen hebben neem dan contact op met mij.
  Dan geeft ik door op welke dag jullie kind les zal krijgen.

  M.v.g. Joke