Beste ouders en verzorgers, 

Bij deze wil ik graag het volgende meedelen; ik heb besloten om mijn praktijk voor dit moment te stoppen.
Ik vond het erg moeilijk om deze stap te maken. Ik heb  met veel plezier en toewijding ruim 11 jaar als kunstzinnig therapeut gewerkt.

Lees meer...

 

 

Beste ouders en leerlingen,

 

 Met grote spijt moet ik mededelen dat het Sint Jansfeest van morgen geen doorgang kan vinden.

 

Het park waar we het feest altijd houden is dermate vol met eiken processierupsen dat ik de kans op gezondheidsklachten te groot acht en daar niet alle leerlingen van de school inclusief kleine (en grote) broertjes en zusjes, ouders en andere belangstellenden aan bloot wil stellen.

 

Dit jaar is de overlast zo groot dat de gemeente onvoldoende capaciteit heeft om alles tijdig te verwijderen. Daarnaast zijn de brandhaartjes, de boosdoeners van de gezondheidsklachten, door de wind en de regen over het hele park en de grasvelden verspreid.

 

Voor iedereen zal dit besluit teleurstellend zijn maar met name voor de oudste kleuters, die traditioneel het vuur mogen ontsteken met hun nieuwe juffen, is het erg jammer.

 

We denken nu al na over een alternatieve locatie voor volgend jaar om dit debacle te voorkomen. Heb je daar een goede suggestie voor, dan horen we dat graag.

 

 

Namens het team,

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Lucas Sint

 

 

24 juni          Lucas Mars              klas 4
25 juni          Gideon Kuipers        klas 5
25 juni          Madelief Rutgers     klas 3
25 juni          Merlijn Wesseling    klas 4
Van harte gefeliciteerd eneen fijne dag!

Op woensdagavond 10 juli om 20.00 uur komt de werkgroep jaarfeesten bijeen om een algemene ouderavond
voor te bereiden over het feest van Michael in september.
Het zal na een inhoudelijk geslaagde avond over Pasen de tweede keer zijn dat de werkgroep een jaarfeest spiritueel wil verdiepen.
We bespreken op 10 juli met elkaar onze eerste indrukken over de achtergrond van dat feest en maken afspraken over hoe we ons
daar verder in zullen verdiepen om de algemene ouderavond een mooie en goede inhoud te kunnen geven.
Belangstellende ouders zijn ook op deze voorbereidende bijeenkomst van harte welkom.
Hij wordt op school gehouden in de lerarenkamer.
Voor vragen of opmerkingen kun je bij mij terecht:
henkoortgijs@hetnet.nl.
Aanmelden vooraf bij mij is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Namens de werkgroep,

Henk Oortgijs.

 

 

Genoten van de mooie liedjes in het kleuterhalletje en bij de meiboom?
Het ensemble Zieletijd verzorgt een muzikale omlijsting van de jaarfeesten op De Kleine Johannes.
Eénstemmig, soms meerstemmig of met (gitaar)begeleiding, hele mooie klanken, sfeervol zingen bij de kleuters, of in andere (vrijeschool)setting.

Misschien heb je zin om mee te zingen?
Zangervaring is niet vereist, we zingen met plezier en helpen je met de nootjes.

Wil je ook de liedjes uit de klas van je kind leren zingen en samen de seizoenen zingend beleven?

Kom dan eens vrijblijvend langs op een repetitie!
Deze is wekelijks op donderdagochtend in het handenarbeidlokaal (tegenover klas 5), van half negen tot half tien.
We gaan deze week aan de gang met de liederen voor Sint Jan.
Je bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen!

 

Meer weten? Kijk op www.muziekgeeftenergie.nl/zieletijd.

 

Graag tot ziens!

Muzikale groet,

Wim Klaassen

Zieletijd

 

19 juni      Lauren Roolvink        klas 2
21 juni      Kay Bruggeman        klas 2
22 juni      Wessel ten Napel     klas Gerty
23 juni      Wende Prinsen         klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Het laatste schoolfeest van het schooljaar, een familiefeest met bloemen, muziek, dans, spelletjes, picknick en vuur.

 

Steek een bloem in je haar en komt allen!

 

Plaats: Worpplantsoen ( aan de overkant van de IJssel)

 

Tijd 16.45 uur tot 19.45 uur.

 

Let op:

 

Tijdens het feest ben je als ouder verantwoordelijk voor je eigen kind.

 

Wij vieren ons feest in het plantsoen, dus niet op de dijk en niet in de IJssel en niet bij Woeste Willem.

 

We mogen gebruik maken van de toiletten op de Worp.

 

Kleine kinderen graag onder begeleiding naar het toilet.

Omdat het een schoolfeest betreft vragen wij, u gelieve niet te roken/drinken tijdens het feest.

 

Voor het volledige programma en tijden lees verder…..

 

Lees meer...

Beste ouders,

Het einde van het schooljaar is in zicht dus is er op de administratie een evaluatie gemaakt inzake de ouderbijdrage.

Hieruit is gebleken dat momenteel nog maar 57% van de ouders heeft gereageerd op de mail van augustus inzake de ouderbijdrage.
Het gaat hier met name om het reageren op de mail. Er zijn ouders die niet reageren maar wel de ouderbijdrage betalen.

Wij vragen u om de link in deze mail die via Wis is ontvangen alsnog in te vullen.

Als er vragen zijn over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met ouderbijdrage@vsathena.nl of telefonisch met 0570 – 612 450.
Het secretariaat van Athena verwerkt namelijk alle informatie inzake de ouderbijdrage.”

Het is voor onze administratie van belang dat iedere ouder reageert op de mail, of er nu een betaling plaats vindt of niet.
Zo kunnen wij beter inventariseren voor het volgend schooljaar op welk bedrag de school kan rekenen wat betreft de ouderbijdrage.

Voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 ontvangt u aan het begin van het schooljaar opnieuw een link waarin u wordt verzocht aan
te geven welk bedrag u toezegt en in hoeveel termijnen u deze in dat schooljaar wenst te voldoen.

Hartelijk dank voor de reeds gedane toezeggingen én voor het alsnog reageren.

Met vriendelijke groet

Lucas Sint

 

 

11 juni     Jule Kiestra       klas Gerda
11 juni     Ro Wellens       klas 5
12 juni     Julius Koot        klas 6
14 juni     Jorieke Bakker  klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

In de bijlage ontvangen jullie informatie over het nieuwe schooljaar van
academie-voor-ouders.

 

Beste ouders,

Op 11 juni is de open euritmieles van klas 1.
We hebben met veel plezier gewerkt met elkaar aan het sprookje van Repelsteeltje.
Wil je dat komen zien, dan ben je welkom; ook als je geen kind in deze klas hebt.

Graag wel op tijd zijn, het leidt de kinderen nogal af als je later de zaal binnenkomt.

We beginnen om 11.00 uur en zijn om 11.45 uur klaar.

 

tot dan,

Wieger Veerman,
euritmie vakleerkracht en therapeut

 

3 juni          Sietske Zadelhoff          klas 2
4 juni          India Dijkstra                 klas 2
6 juni          Anne v.d. Kuilen            klas 4
8 juni          Tolga Akman                 klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

 

Kleuterklassen

De ouders van de kleuters staan om 12.10 uur uur op de Oosterstraat (richting station) en vormen een haag van het grote hek naar het kleine hek. De driekleuterklassen lopen om 12.15  u achter hun Pinksterbruid en bruidegom in optocht door de haag en gaan via het kleine hek naar het grote schoolplein.

Op het schoolplein staan de klassen 1 t/m 6, zij vormen ook een haag en ze zingen voor de bruiloftstoet.

Na de optocht gaan de kleuters terug naar hun klas om het Pinksterfeest verder te vieren.
De ouders wachten voor de school op de klassen 1 t/m 6 die om samen naar de Molenbelttuin lopen.
De kleuterouders ouders kunnen zich daarbij aansluiten om naar de meiboomdansen te kijken.

De kleuterklassen gaan om 14.00 uur uit.

 

Klas 1 t/m 6

8.40 uur tot ongeveer 9.10 uur zijn de klassen 1 t/m 6 in de zaal.

We zingen een lied en zeggen de grondsteenspreuk van onze school en er wordt een verhaal verteld.

Alle ouders zijn hierbij welkom!

12.10 uur:         klas 1 t/m 6 vormen een haag op het schoolplein.

12.45 uur:         Klas 1 t/m 6 lopen naar de Molenbelt tuin.

13.00 uur:         Meiboomdansen in de Molenbelt tuin. Alle ouders zijn hierbij welkom.

Als de klassen gedanst hebben, zingen we ter afsluiting het lied ‘Song for the peace’.

Daarna lopen de klassen terug naar school, waar ze in de klas een pinksterbol krijgen en de dag wordt afgesloten.

 

14.15 uur: Eindtijd alle klassen.

 

Bij regenweer vieren wij het feest op de zelfde tijd in de school.

 

-              Kleuters in de kleuterschool

 

-              Klas 1 t/m 6 (en hun ouders) in de zaal.

 

 

Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Jullie worden als ouders van harte uitgenodigd om in de aula naar het mooie Pinksterverhaal te komen luisteren om 8.35 uur.

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

Lees meer...

2 juni       Olle Mezach    klas Marije en Karin
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!