16 sept            Tobias Gillissen - Assink    klas 5
18 sept.           Ayla Behnken                     klas 5
19 sept.           Jimke Groothedde              klas 2
19 sept.           Lotta de Rooij                     klas 2
19 sept.           Rosa Fee Wolters              klas 6
22 sept.           Saul Messie                       klas Gerty
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Na een veelal warme en hopelijk goede zomer zijn we verder gegaan waar gebleven waren: in te warme lokalen. Maar om nu al een tropenrooster in te voeren… Gelukkig was de tweede helft van de week beter.

Evengoed waren de leerlingen vrolijk en vol goede zin om weer te beginnen. Voor sommige een andere leerkracht, voor de meeste een nieuw lokaal, in elk geval weer een nieuw jaar vol met mooie dingen om te leren en te ervaren.

Op voorzichtige voetjes betraden de eerste schooldag de nieuwe eersteklassertjes de zaal na moedig over het touw naar juf Beike gesprongen te zijn. Menig moeder (en stiekem ook de vaders) pinkten een traantje weg. Wat worden ze groot en wat zijn ze nog klein. Onder de hoedde van juffen Beike en Adrienne is er al vlijtig gewerkt aan de eerste letters. Prachtig!

De kleuters hebben de nieuwe buitenplek mogen inwijden. Bij Ecostay de wildernis, tussen Deventer en Twello, hebben Hester en Raoul de Bruïne een prachtige plek gebouwd waar de kleuterklassen in het vervolg hun buiten dag hebben http://ecolandgoed.eu/voorpagina/ecostay-de-wildernis.

Ook de andere klassen zijn weer goed begonnen en de school bruist weer van de activiteiten.

 

Personeel

Lees meer...

 

Feestweek bij de Kleine Johannes

 

Afbeeldingsresultaat voor waldorf100Vrijescholen bestaan 100 jaar

 

In de herfst van 1919 opende in Stuttgart de eerste vrijeschool haar deuren. Onder leiding van Rudolf Steiner werd zijn beschouwing op de ontwikkeling van mensen (antroposofie – mensen wijsheid) als grondslag voor de pedagogiek en het curriculum gebruikt. Anno 2019 zijn er vrijescholen gevestigd in alle uithoeken van de wereld en het aantal neemt nog steeds toe, niet alleen in Nederland. In alle culturen en omstandigheden vinden mensen vormen om vrijeschoolonderwijs te bieden aan kinderen.

2019 staat overal binnen de (vrijeschool)wereld in het teken van het honderdjarige jubileum en de betekenis van vrijeschoolonderwijs in deze tijd. In de week van 23 september besteden wij hier als school de hele week aandacht aan met als thema continenten. Elke klas krijgt een continent en zal de hele week daar op hun eigen wijze aandacht aan besteden.

Op vrijdag 27 september ronden we de week af met een muziekuitvoering door alle kinderen. Alle klassen zullen onder leiding van LIMAI (www.limai.nl ) werken aan een gezamenlijk optreden voor alle ouders en belangstellenden, begeleid door een orkestje van leerlingen en ouders. Aansluitend sluiten de kinderen in de klas af met wat lekkers. Voor de ouders is er een hapje en een drankje.

In de gangen van de school zullen de klassen een tafel inrichten met leerlingenwerk. Ouders zijn uitgenodigd om na de uitvoering het werk te komen bekijken.

 

Programma 27 september:

Lees meer...

9 sept.          Kaya Nijland               klas 4
10 sept.        Roos Leijen                klas 6
10 sept.        Renee Meppelink       klas 2
14 sept.        Luna Faddel               klas 5
14 sept.       Noor van Lit                 klas 3
14 sept.       Roos van Lit                klas 3
14 sept.       Suze van Lit                klas 3
14 sept.       Sacha Poorterman      klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Op woensdag 10 juli, was er een open bijeenkomst van de werkgroep jaarfeesten over het 
Michaelsfeest in september, waarin de aartsengel op de achtergrond zo’n prominente rol speelt. 
Het is verheugend dat daarbij een aantal voor de werkgroep nieuwe ouders deelnamen. 
 
We hebben een eerste gesprek gehad over het wezen van de aartsengel Michael en zijn betekenis die dat voor ons kan hebben. 
Een volgende bijeenkomst is afgesproken voor  
donderdag 5 september om hierover verder met elkaar in gesprek te zijn.  
Het gaat dan enerzijds om de vraag welke eigenschappen, zoals moed en vertrouwen, deze aartsengel voor ons vertegenwoordigt
en anderzijds hoe we dat in ons persoonlijk leven tegen komen en in kunnen zetten om de moeilijkheden aan te gaan.. 
Voor ouders die zich hieraan willen sterken lijkt dit een goede gelegenheid. 
Ook de bijeenkomst van 5 september heeft een open karakter: elke belangstellende ouder is van harte welkom.


Voor nadere inlichtingen kunnen die eventueel bij mij terecht via mail henkoortgijs@hetnet.nl of telefoon 0610529174.

Namens de werkgroep,


Henk Oortgijs. (oud leerkracht) 

 

Verleden woensdag, 10 juli, was er een open bijeenkomst van de werkgroep jaarfeesten over het
Michaelsfeest in september, waarin de aartsengel op de achtergrond zo’n prominente rol speelt.
Het is verheugend dat daarbij een aantal voor de werkgroep nieuwe ouders deelnamen.

Lees meer...

Zaterdag 2 november op de HRFSTMRKT is er dit jaar een Ouderstand.

Een marktkraam waarin ouders de door hen zelfgemaakte producten verkopen.

Haak, brei, vilt, knutsel, naai, borduur je graag en je hebt inmiddels een hele verzameling die je wilt verkopen?
Dan kan dat op HRFSTMRKT in de Ouderstand. Meld je aan bij Joke en neem alvast een voorbeeld van je product mee.

Er zijn spelregels.

 • We vragen je om die dag één uur in de Ouderstand te staan. Na een uur word je door een andere Ouderstand-Ouder afgelost. We starten om 10:00 uur tot 15:00 uur.

 • Geef je naam door welk uur jij in de stand kunt staan. 

 • Elk artikel is voorzien van een kaartje + prijs + je eigen naam.

 • 10% van de opbrengst gaat naar de school

 • Lever je een artikel in, als voorbeeld, zet dan je naam en e-mail erbij + een kaartje met: Niet te koop of Kijkexemplaar

 • Je krijgt dan de gelegenheid om jouw verhaal te delen over jouw product.

  Uiteraard verkoop je dan ook spullen van de andere ouders.

 

 • Heb je nog vragen, bel dan met Joke of vraag het haar op school.

 

We zijn alweer aanbeland bij de laatste dagen van het schooljaar. Ondanks de hectiek die dat meebrengt is het ook goed om even terug te blikken op het schooljaar.

Lees meer...

22 juli      Mijntje Harmsen                klas 6
22 juli      Marijn Smeets                   klas 5
22 juli      Martin Strampel                 klas 1
28 juli      Milow Zuidema                  klas 2

Lees meer...

-We al hebben vergaderd voor de herfstmarkt!
-De herfstmarkt op zaterdag 2 november plaats vindt!
-Tijdens de herfstmarkt er allerlei activiteiten voor de kinderen zijn!
-Klas 6 het restaurant verzorgd en een deel van de opbrengst voor hun kamp is.
-Ouders overheerlijke taarten kunnen bakken.
-Er de komende tijd nog veel meer “Wist je datjes” in het week bericht komen te staan!
-De werkgroep leden zijn: Lot, Saskia, Femke, Monique en Joke

 

Op de 1ste schooldag dinsdag 27 augustus starten de nieuwe eerste klassers om
8.30 uur in hun oude kleuterklas.
Om 8.40 uur  springen zij over het touw naar juf Beike en juf Adrienne toe.
Dit jaar hebben we een verzoek. Om alle nieuwe eerste klas ouders in de gelegenheid te stellen
om het springen van hun kind goed te kunnen zien vragen we:
Om per kleuterklas de ouders van de springende klas ruimte te geven.
Spring tde klas van bijv juf. Gerty dan kunnen de ouders voor aan gaan staan om het goed te kunnen zien.

Na het springen van de kinderen zijn de ouders van de nieuwe eerste klassers welkom in de grote zaal.

De kleuters starten dinsdag 27 augustus om 9.30 uur in hun eigen klas.
De ouders zijn welkom tot 10.00 uur om gezamenlijk het schooljaar te beginnen. 
Daarna nemen de ouders afscheid en is het schooljaar begonnen.

 

 

 

Feestweek bij de Kleine Johannes

 

Afbeeldingsresultaat voor waldorf100Vrijescholen bestaan 100 jaar

 

De kinderen krijgen i.v.m. het honderdjarig bestaan bloemzaad mee.
Het is bloemzaad dat NU nog de grond in kan.!

In de herfst van 1919 opende in Stuttgart de eerste vrijeschool haar deuren. Onder leiding van Rudolf Steiner werd zijn beschouwing op de ontwikkeling van mensen (antroposofie – mensen wijsheid) als grondslag voor de pedagogiek en het curriculum gebruikt. Anno 2019 zijn er vrijescholen gevestigd in alle uithoeken van de wereld en het aantal neemt nog steeds toe, niet alleen in Nederland. In alle culturen en omstandigheden vinden mensen vormen om vrijeschoolonderwijs te bieden aan kinderen.

2019 staat overal binnen de (vrijeschool)wereld in het teken van het honderdjarige jubileum en de betekenis van vrijeschoolonderwijs in deze tijd. In de week van 23 september besteden wij hier als school de hele week aandacht aan met als thema continenten.

 

Lees meer...

2 juli          Chiem Miedema       klas 3
2 juli          Kasper Ververda      klas 2
4 juli          Maud Bouwhuis        klas Gerty
4 juli          Elin Ruijter                klas 6
5 juli          Milan van Leeuwen  klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Planning komend jaar
Vooruitlopend op de kalender van volgend jaar vast een aantal data waar rekening mee gehouden moet worden: 

 • Maandag 26 augustus studiedag, de kinderen zijn nog vrij!

 • Dinsdag 27 augustus eerste schooldag (let op: klas 4/5/6 nieuwe eindtijd: 14:30 uur).

 • Vrijdag 20 september landelijke studiedag Vrijescholen, kinderen zijn vrij.

 • Vrijdag 27 september thema feestdag Waldorf100. De ouders zijn uitgenodigd om tussen 14:00 en 15:00 te komen kijken naar een voorstelling van alle kinderen van de school. 

 

 

Tropenrooster

Komende week wordt er erg warm weer verwacht. Ons gebouw wordt dan al snel te warm om met een hele klas te kunnen werken.
Eerder de dag beginnen leek ons voor de ouders en de kinderen ook niet goed te doen.
Kinderen slapen vaak al niet zo goed met die warmte en om ze dan nog een uur of halfuur eerder uit bed te halen is ook niet handig.

We maken de komende week wel de dagen korter. Op die manier is het beter vol te houden en kunnen de kinderen ’s middags rust en verkoeling zoeken. Vanzelfsprekend houden de leerkrachten er in het programma verder ook rekening mee.

Alle klassen zijn derhalve de komende week eerder uit:

maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag eindtijd alle klassen: 12:30 uur

woensdag normale eindtijden.

De kinderen die na school naar de BSO gaan worden door de leerkrachten opgevangen tot de normale eindtijd.

 

Processierupsen deel 2

 

De steun en betrokkenheid rondom het (gebrek aan) Sint Jansfeest is erg groot. Van alle kanten zijn al locaties en alternatieven aangedragen. Waarvoor dank! Intussen hebben we op het schoolplein ook een processie van kleine rupsjes. Dit om het leed wat te verzachten en er evengoed een feestje van de maken.

 

 

 

 

 

 Planning komend jaar

 

Vooruitlopend op de kalender van volgend jaar vast een aantal data waar rekening mee gehouden moet worden:

 

 • Maandag 26 augustus studiedag, de kinderen zijn nog vrij!

 • Dinsdag 27 augustus eerste schooldag (let op: klas 4/5/6 nieuwe eindtijd: 14:30 uur).

 • Vrijdag 20 september landelijke studiedag Vrijescholen, kinderen zijn vrij.

 • Vrijdag 27 september thema feestdag Waldorf100. De ouders zijn uitgenodigd om tussen 14:00 en 15:00 te komen kijken naar een voorstelling van alle kinderen van de school.