11 juni     Jule Kiestra       klas Gerda
11 juni     Ro Wellens       klas 5
12 juni     Julius Koot        klas 6
14 juni     Jorieke Bakker  klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

In de bijlage ontvangen jullie informatie over het nieuwe schooljaar van
academie-voor-ouders.

 

Beste ouders,

Op 11 juni is de open euritmieles van klas 1.
We hebben met veel plezier gewerkt met elkaar aan het sprookje van Repelsteeltje.
Wil je dat komen zien, dan ben je welkom; ook als je geen kind in deze klas hebt.

Graag wel op tijd zijn, het leidt de kinderen nogal af als je later de zaal binnenkomt.

We beginnen om 11.00 uur en zijn om 11.45 uur klaar.

 

tot dan,

Wieger Veerman,
euritmie vakleerkracht en therapeut

 

3 juni          Sietske Zadelhoff          klas 2
4 juni          India Dijkstra                 klas 2
6 juni          Anne v.d. Kuilen            klas 4
8 juni          Tolga Akman                 klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

 

Kleuterklassen

De ouders van de kleuters staan om 12.10 uur uur op de Oosterstraat (richting station) en vormen een haag van het grote hek naar het kleine hek. De driekleuterklassen lopen om 12.15  u achter hun Pinksterbruid en bruidegom in optocht door de haag en gaan via het kleine hek naar het grote schoolplein.

Op het schoolplein staan de klassen 1 t/m 6, zij vormen ook een haag en ze zingen voor de bruiloftstoet.

Na de optocht gaan de kleuters terug naar hun klas om het Pinksterfeest verder te vieren.
De ouders wachten voor de school op de klassen 1 t/m 6 die om samen naar de Molenbelttuin lopen.
De kleuterouders ouders kunnen zich daarbij aansluiten om naar de meiboomdansen te kijken.

De kleuterklassen gaan om 14.00 uur uit.

 

Klas 1 t/m 6

8.40 uur tot ongeveer 9.10 uur zijn de klassen 1 t/m 6 in de zaal.

We zingen een lied en zeggen de grondsteenspreuk van onze school en er wordt een verhaal verteld.

Alle ouders zijn hierbij welkom!

12.10 uur:         klas 1 t/m 6 vormen een haag op het schoolplein.

12.45 uur:         Klas 1 t/m 6 lopen naar de Molenbelt tuin.

13.00 uur:         Meiboomdansen in de Molenbelt tuin. Alle ouders zijn hierbij welkom.

Als de klassen gedanst hebben, zingen we ter afsluiting het lied ‘Song for the peace’.

Daarna lopen de klassen terug naar school, waar ze in de klas een pinksterbol krijgen en de dag wordt afgesloten.

 

14.15 uur: Eindtijd alle klassen.

 

Bij regenweer vieren wij het feest op de zelfde tijd in de school.

 

-              Kleuters in de kleuterschool

 

-              Klas 1 t/m 6 (en hun ouders) in de zaal.

 

 

Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Jullie worden als ouders van harte uitgenodigd om in de aula naar het mooie Pinksterverhaal te komen luisteren om 8.35 uur.

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

Lees meer...

2 juni       Olle Mezach    klas Marije en Karin
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Voor wie het vorige weekbericht over het hoofd heeft gezien, hierbij nogmaals de aankondiging
dat de schooltijden komend schooljaar iets gewijzigd zullen worden.

Zoals in het vorige weekbericht uitgebreider is toegelicht hebben we ervoor gekozen om vanaf
volgend jaar, met instemming van de MR, 
de klassen vier, vijf en zes op de lange dagen en een kwartier
langer en op woensdag een kwartier korter naar school te laten gaan.

Mocht je als ouder toch nog vragen of opmerkingen hebben over de gewijzigde schooltijden voor volgend
schooljaar neem dan of contact met mij directie@vsdekleinejohannes.nl of met de MR mr@vsdekleinejohannes.nl
of schiet mij of Marcel zelf aan.

Lees meer...

De bijlage van dit weekbericht gaat over:

“Palmen op de Noordzee”
zaterdag 25 mei is er een bijeenkomst over duurzaamheid in de bieb van Deventer.
Voor iedereen van 10 tot 100 jaar.

 

Beste ouders

Afgelopen tijd hebben de ouders van kinderen geboren in 2016 hun kind op school moeten opgeven.

Voor de planning van het schooljaar daarop willen we weten hoeveel broertjes en of zusjes er zijn
( van kinderen die bij ons al op school zitten ) die in 2017 geboren zijn.

Hebben jullie een zoon of dochter geboren in 2017?
Geef dit dan door aan mij via de mail met voornaam, achternaam en geboorte datum.
administratie@vsdekleinejohannes.nl

 

Alvast bedankt!

Joke van der Eerden

 

20 mei            Birk Peper              klas 5
20 mei            Koen Tersteeg       klas 3
22 mei           Jonna Iepema         klas 6
22 mei           Fos Roelvink           klas Marije / Karin
23 mei           Sara Hunneman      klas 4
24 mei           Carlos de Cuba       klas 3
25 mei           Max Lange              klas 5
26 mei            Ryan Rietman        klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag

Eind mei gaat er iets veranderen in de verwerking van de ouderbijdrage.
Al sinds vele jaren is Rita Vrielink de verwerker en contactpersoon van de ouderbijdrage
van alle scholen behorende bij de Stichting Vrijescholen Athena.

Lees meer...

Vandaag ontvangen de kinderen de schoolfoto's.

LET OP! Jullie hebben tien dagen de tijd om naast de bestelling van de individuele foto's
de groepsfoto gratis te ontvangen. Na de tien dagen moet je voor de groeps foto betalen.
Bestel dus op tijd!

Voor kinderen die die dag ziek waren heb ik met de klantenservice afgesproken dat ik
na mijn vakantie als daar behoefte een klassenfoto voor het kind regel.

Stuur mij een mail als je i.v.m. de ziekte van je kind toch een groeps foto wil ontvangen.
Dat regels ik na 12 mei.

M.v.g Joke

Bij ‘lente’ denk je aan een teer groene waas over de bomen, zwellende knoppen, de eerste eendenkuikentjes in
de sloot en huppelende lammetjes in de wei. Als de natuur weer tot leven komt, is dat een feest op zich.
De winter is voorbij en we verheugen ons op het langere daglicht, de warmte van de zon, de mooie voorjaarskleuren
en het jonge leven… Het leven kan weer verder gaan.

Lees meer...

Graag de ziekmeldingen de komende tijd t/m 10 mei graag telefonisch melden.
Op het schoolnummer 0570-626115.
Dus niet via de mail van de administratie.
Krijg je geen gehoor! Spreek dan het antwoord apparaat in.