8 dec.             Mika Ekinci                  klas Gerda
8 dec.             Sara Gies                    klas 3
9 dec.             Dante Hofmann           klas Gerty
9 dec.             Thije van Roosmalen  klas 6
10 dec.           Quinten Bassie            klas Gerty
10 dec.           Zara Hoogendoorn      klas Marije / Karin
10 dec.           Yuri Poorterman          klas 6
12 dec.           Eva van de Kuilen       klas 6
14 dec.           Broes Bouwhuis          klas Gerty
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

3 dec.           Linnea Huiskes             klas 1
6 dec.          Lisa de Kok                   klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Beste ouders,
19 december laten we met de zesde klas ons euritmiewerkstuk zien.
De kinderen sluiten hiermee een periode van 8 jaar pedagogisch euritmieonderwijs af!
Komt dat zien dus. Ook als je geen kind in deze klas hebt ben je welkom.
Graag wel op tijd in de zaal aanwezig zijn, we beginnen om 12.00 uur en om 12.45 uur is het klaar.

tot dan,

Wieger Veerman,
euritmie vakleerkracht en therapeut

 

De cadeautjes voor klas 1, 2 en 3 kunnen  vrijdag 30 nov. t/m ma. 3 dec. ingeleverd worden.
Er staat per klas een doos in de lerarenkamer tegenover klas 2.

De boomhut is zover gereed dat er vanaf volgende week in gespeeld kan worden.
Alex heeft hard doorgewerkt en de tuingroep heeft de ruimte om de boomhut in orde gemaakt.
Grote dank daarvoor!

Om alles goed te laten verlopen houden we extra toezicht tijdens de pauzes en hebben we een rooster opgesteld.
Elke pauze mag er één klas in de boomhut spelen. Verder hebben we een paar eenvoudige regels opgesteld:

Wij klimmen tot en met de eerste tak

Wij blijven onder het dak

Wij blijven binnen de hekken

Wij glijden 1 voor 1

Wij geven elkaar de ruimte

Wij spelen tijdens toezicht van school of de BSO

Dit houdt dus in dat er vóór en na schooltijd niet in de boomhut gespeeld mag worden.
Dit heeft te maken met de veiligheid en verantwoordelijkheid.

 

Alle kinderen mogen donderdag 29 november in de klas hun schoen zetten.
Vergeet dus niet om een schoen mee te geven.

Op zondag  2 december wordt advent gevierd in de zaal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Plaatsbewijzen!
Omdat wij niemand de deur willen wijzen en er 160 zitplaatsen zijn. Werken wij sinds vorig jaar met plaatsbewijzen.
Dus net als vorig jaar zijn er plaatsbewijzen gratis af te halen bij Joke
Deze zijn vanaf nu gratis bij Joke af te halen. Let op: 1 kaartje is 1 zitplaats!

Lees meer...

Het leven in de natuur trekt zich terug. De dieren hebben zich verscholen in hun holletjes. De trekvogels zijn begonnen aan hun reis naar het zuiden. De bomen kleuren rood, bruin en geel en hun blaadjes vliegen als herfstvlinders naar beneden. Sommige bomen hebben al hun blaadjes al losgelaten, deze vormen een beschermende deken voor de kou die komen gaat. De zon komt elke dag wat later op en in de middag begint het steeds vroeger te schemeren.
Het is zo fijn om jezelf en je kind te omhullen in warme kleding, drink samen kruiden theeën en geniet van de gezelligheid in huis. De tijd van de lichtfeesten is aangebroken.

Lees meer...

27 nov.           Jona de Jong             klas Gerty
28 nov.          Julan Prinsen              klas 5
28 nov.          Juul Prinsen                klas 6
30 nov.          Devi Helmers              klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 dec. as. 
Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met Rita Vrielink, mail: 
ouderbijdragen@vsathena.nl
of mob: 06-39028947 maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur.

 

 


 

 

Ouders met kinderen die geboren zijn in 2016 en woonachtig zijn binnen Gemeente Deventer krijgen eind december een brief.
Met deze brief kunnen de ouders hun kind opgeven bij één basisschool in Deventer naar keuze.
Heb je al een kind op onze school dan heeft het volgende kind natuurlijk voorrang.

Het is voor mij handig te weten om hoeveel broertjes en zusjes het gaat.
Kinderen die naar Christoforus Kinderopvang gaan hebben ook voorrang.

Naast het Gemeente formulier moet ook ons eigen formulier ingevuld worden.
De twee formulieren maken de aanmelding compleet.
Het schoolformulier is bij mij verkrijgbaar maar je kunt het ook downloaden via onze website.
Geef je kind dus bijtijds op.

Ma. 14 jan., do. 7 febr., en vrijdag 22 mrt zijn er inloopochtenden. Zie  www.vsdekleinejohannes.nl

Joke van der Eerden
administratie

 

17 nov.    Abel Creemer                         klas 6
20 nov.    Simeon Iepema                      klas 3
20 nov.    Cathelijne van der Meulen     klas 1
23 nov.    Olivia Da Silva                       klas Gerty
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Herfstmarkt

Wat was het weer genieten zaterdag op de herfstmarkt. Van enthousiaste kinderen met puntzakken vol honingsnoepjes, pas aangekochte (of gekregen) draakjes of innerlijk vervuld van de activiteiten in de school. Tot betrokken en enthousiaste ouders en andere hulptroepen bij het pannenkoeken bakken, het café, smeden et cetera en zelfs het opruimen ging met goede zin. Ook het lezen voor de kleintjes in het kabouterbos was super leuk om mee te maken. Wat hebben we toch een fijne groep mensen rondlopen op deze school! Dank jullie allemaal voor de tomeloze inzet in de voorbereiding en op de dag zelf. De standhouders hebben een goede omzet gedraaid en ook met de activiteiten en met name het café is er flink wat geld opgehaald. In totaal meer dan 3000 euro. Daarvan gaat een deel naar de zesde klas voor het kamp, een deel naar Christoforus kinderopvang en de rest zal worden gebruikt voor leer- en speel materiaal wat we anders niet zouden kunnen aanschaffen. We denken aan extra muziek instrumenten of aan materialen waarmee we het techniekonderwijs een impuls kunnen geven.

Lerarentekort

Zoals we allemaal weten hebben we in Nederland de gezamenlijke uitdaging van het leraren tekort die de komende jaren alleen maar nijpender zal worden. Binnen de stichting Athena, waar de school deel van uit maakt, heeft dit de volle aandacht. We merken dat diverse scholen al geconfronteerd worden met dit tekort. Vervangers zijn niet te vinden en vacatures worden steeds moeilijk in te vullen. Het zal niet lang duren of wij krijgen daar ook mee te maken. Dit zal ongetwijfeld resulteren in het incidenteel naar huis sturen van klassen. In eerste instantie zullen we een klas verdelen als er geen vervanger is maar dat kan niet te lang. Enerzijds omdat dit voor de kinderen zelf te veel onrust met zich meebrengt maar ook omdat de belasting van de andere docenten dan te hoog wordt waardoor zij op hun beurt ook weer ziek kunnen worden.

Om te anticiperen op dit vraagstuk zijn we bezig om te investeren in het opleiden van meer vrijeschoolleraren, het verbeteren van onze eigen opleidings- en begeleidingsstructuur en aan het zichtbaarder en vindbaarder worden als vrijeschool voor potentiele nieuwe docenten. Verder is voor mij het vitaal en gezond houden van de huidige leerkrachten een prioriteit naast het openstellen van de school om kennis te maken met ons onderwijs.

Wat kunnen ouders doen? Ben je zelf bevoegd en wil en kun je bijvoorbeeld nu en dan vervangen of wil je zelf voor de klas? Stuur dan een sollicitatiebrief naar de school of direct naar de stichting (vsathena.nl). Met name voor de vervangpool is de vraag op dit moment groot. De vervangpool houdt in dat je beschikbaar bent voor een x aantal dagen voor een vrijeschool in de regio. Je krijgt dan als het zover is een invalverzoek waar je ja of nee op kunt zeggen. Verder is het helpend als ouders in hun netwerk ook actief kijken wat er aan potentiele nieuwe vrijeschool leerkrachten rondloopt. Want laten we wel zijn: Welke leraar wil er nou niet op een vrijebasisschool lesgeven? Ik neem graag de tijd om vragen hierover te beantwoorden of potentiele nieuwe leerkrachten te woord te staan en rond te leiden.

Kerstspel uitvoering donderdagavond 20 december!

Zoals eerder aangegeven voeren we dit jaar het kerstspel op vrijdag ochtend voor alle kinderen van klassen één tot en met zes op. Ouders en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Omdat velen dan werken of om andere reden niet aanwezig kunnen zijn heeft de spelersgroep besloten graag een extra uitvoering op donderdagavond te houden. Ouders en belangstellenden zijn derhalve van harte uitgenodigd om op donderdag avond 20 december naar het kerstspel te komen kijken. Aanvang 20:00 uur.

Er liggen nog gemaakte herfstmarkt knutsels van kinderen op school.
Beschilderde tegels(bij de administratie) en klei knutsels op de gang bij de administratie.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om ze op te halen.

In de bijlage de tekst van twee liedjes uit het kerstspel.

Deze zijn bedoeld om meegezongen te worden bij de uitvoering.
De kinderen zingen dit ook in de klas (klas 1 t/m 6) en kunnen het thuis laten aan jullie (ouders).