20 jan.         Hannah Tiemens        klas 2
22 jan.         Elijh Bosman              klas Gerty
22 jan.         Ewout Meijerink         klas 1
26 jan.         Lotus Brown               klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Tijdens het ophalen van de kinderen na schooltijd is er aan de zijkant van de school filevorming, opstopping en soms gevaarlijke situaties. Met de nieuwe schooltijden zijn wachtende ouders op het schoolplein geen hinder meer voor pauze houdende kinderen. Ze zijn immers rond dezelfde tijd uit en de pauze tijden liggen anders op de dag.

Lees meer...

 

Staking 30 en 31 januari

Er is een nieuwe CAO voor het primair onderwijs waarin een salarisverhoging is doorgevoerd, ook wordt er een eenmalig bedrag uitgekeerd. Daarmee is er een beetje beweging in de waardering voor het belangrijke werk wat wij dagelijks doen. Maar in essentie gebeurt er eigenlijk niets. Wij staan voor kwalitatief onderwijs en willen alle kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. Met volle klassen, enorme diversiteit aan ontwikkelingsvragen en de toenemende druk op verantwoording en verslaglegging kunnen we eigenlijk nooit dat doen, wat we eigenlijk zouden willen. Dat levert een enorme werkdruk en stress op. Daarnaast is de problematiek van het lerarentekort een grote zorg. Het is in essentie een prachtig beroep. Met de juiste waardering, beloning en omstandigheden om het werk te doen kunnen we zeker voldoende mensen vinden en opleiden om ook in de toekomst goed onderwijs te verzorgen.

Lees meer...

 

Tussen Kerst en Pasen.

De kerstviering ligt al weer een paar weken achter ons en Pasen ligt in het verschiet, al is dat dan pas over een paar maanden.
Elk jaarfeest is op zich een moment, de moeite waard om bij stil te staan, maar de weg van het ene feest naar
het andere is als een muziekstuk dat klinkt door de intervallen van de seizoenen.

Lees meer...

 

Ook ouders zijn van harte welkom!

Op woensdag 15 januari voeren wij een geheel gezongen Driekoningenspel op.
Het spel draait om het moment dat de koningen het Christus kind hun geschenken aanbieden.
Mooi, ingetogen en ontroerend.

De kinderen genieten ieder jaar van het spel, maar veel ouders kennen het spel niet.
En dat is jammer, vinden wij als zangers!

Ben je vrij op woensdagochtend 15 januari?
Je bent van harte welkom om te komen kijken!

We spelen het spel om 8.45 uur en 9.15 uur in de grote zaal.
Het spel duurt ongeveer 15 minuten.

Namens de spelers,

Annelies Kroon

 

13 jan.    Sepp Hagedoorn           klas 4
15 jan.    Fiene de Rooij               klas 4
16 jan.    Merijn Lankreijer           klas 3
17 jan.    Lena Kater                    klas 3
19 jan.    Mason Smith                 klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Kerstspelen en opvoeden in deze tijd

Opvoeden in deze tijd is geen gemakkelijke queeste. Het bij jezelf leren zijn maar ook creatief en flexibel kunnen zijn in je denken zijn vaardigheden die denk ik nog nooit zo belangrijk zijn geweest als voor de kinderen die nu aan onze hoede zijn toevertrouwd. Als Vrijeschool trachten we elke dag en elk uur bewust te zijn van de innerlijke pedagogische vraag die het kind aan ons stelt. We trachten op zeer uiteenlopende manieren de kinderen te voeden met innerlijke beelden en door ons gedrag en de beelden en leerstof die we de kinderen meegeven een rijke voedingsbodem te creëren waarop het kind in zijn latere leven kan bouwen en van oogsten.

De kerstspelen en de rijke, gelaagde beelden die daarin zijn te ervaren, zijn voor mij daarin een belangrijke component. Natuurlijk zijn het stokoude spelen met een gekunstelde taal en soms tergend traag voor ons op snel opeenvolgende beelden gerichte moderne mens. Aan de andere kant gaat het juist om de beelden en niet om de tekst. Juist de aandacht en zorgvuldigheid van jozef en Maria maakt dat de beelden zo krachtig worden. Ook het feit dat ouders en leraren samen weken oefenen en zich verbinden met het spel en met elkaar werkt door in de kinderen.

Na de kerstvakantie wordt het driekoningenspel opgevoerd voor de klassen 4, 5 en 6 en alle ouders en belangstellenden (7 januari 19 uur). Ook weer een onbegrijpelijk en traag spel in een onbestaande taal. Dus dat wordt weer genieten. Wederom krachtige beelden over het mens zijn. Want waar vindt je in de huidige tijd niet dat angst, macht en blindelings volgen leidend zijn en dat vertrouwen, deemoedigheid maar ook het innerlijke weten, het werkelijk kunnen zien en het echt kunnen horen er te weinig toe doen?

Ik hoop en denk dat de kinderen weer gevuld met rijke beelden en ervaringen van de afgelopen maanden de vakantie in kunnen. Om het allemaal weer heerlijk te kunnen vergeten. Want de kracht van het her-inneren moeten we ook al niet onderschatten.

Ik wens jullie en jullie naasten dus een goede en vergeetachtige vakantie, prettige dagen en een gezond en inspirerend 2020 vol van beelden, ervaringen ontmoetingen toe. Dat wat er in onze ziel aan licht aan het groeien is, werkzaam mag zijn in onszelf en de wereld om ons heen.

Lucas Sint

 

Studiedag 6 januari

Maandag zes januari starten we als team met een studiedag. De kinderen beginnen het nieuwe jaar dus pas op dinsdag 7 januari.

We gaan met het team verder met de thema’s feedback en het omgaan met verschillen. Dit keer toegespitst op het reken onderwijs.

Kerstspel 

Jullie zijn allen van harte welkom om op Donderdagavond 19 december te komen kijken naar het kerstspel.
Aanvang 20:00 uur.  

Op vrijdagochtend wordt het spel voor alle klassen één tot en met zes opgevoerd.  

De kinderen zijn vrijdag 20 december om 13:00 uur uit.  

 

 

Driekoningenspel 

Op dinsdag 7 januari speelt de toneelgroep van onze zusterschool uit Apeldoorn, de Vijfster, bij ons op school het driekoningen spel.

Het driekoningen spel is het spel wat gaat over goed en kwaad, over angsten overwinnen of regeren vanuit angst.
Over onderdrukken en vergeven.
Een zeer actueel spel wat geschikt is voor kinderen vanaf klas vier.  

Alle kinderen van klas vier, vijf en zes worden hierbij verwacht.
Aanvang om 19:00 uur.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom.  

 

23 dec.    Dieks Overweg            klas Gerda
24 dec.    Deva Baan                  klas 1
24 dec.    Indie Trip                     klas 6
25 dec.    Timo Kroeze                klas 6
26 dec.    Lena Kellner                klas Gerty
28 dec.    Mitch Zuidema             klas Gerty
29 dec.    Guusje van den Berg   klas Gerty
29 dec.    Fenna Jansen              klas Gerda
30 dec.    Mus Huis In T Veld       klas Gerty
3 jan.      Jonneke Bron                klas 5
3 jan.      Marlijn Creemer            klas 5
5 jan.      Pippa Westra                klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

17 dec.    Franca Bos             klas 1
17 dec.    Mayra Octavio        klas 3
17 dec.    Amani Wirsey         klas Gerda
18 dec.    Davide Bouwhuis    klas Gerda
18 dec.    Yara Hoeksema      klas Gerda
22 dec.    Mirko Kunst            klas 6
22 dec.    Noa Spaargaren    klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Op vrijdag 20 december na schooltijd zijn er gratis kerstbomen af te halen.

Er zijn 3 kleine bomen en 1 grote boom.

Heb je interesse laat dit aan Joke weten.

 

In de bijlage van dit weekbericht is te vinden informatie van Lucas over:

Het Kerstspel
Het Driekoningenspel
Het verslag van het klassenouderoverleg.

 

Beste ouders,

Ik wil u van harte uitnodigen voor de open euritmieles van klas 5 op woensdag
18 december van 12.00 – 12.45 uur in de zaal.

We laten een stukje uit de India-periode zien, heel stemmig in deze tijd van het jaar.

Met sitarmuziek en kaarslicht, meer verklap ik niet.

Kom maar kijken, ook als je geen kind in de klas hebt ben je welkom!

Graag wel op tijd zijn.

Tot dan,

Wieger Veerman

 

 

Beste ouders,

Van 3 tot 5 Januari 2020 organiseer ik weer een euritmie-conferentie op onze school voor
mijn buitenlandse collega’s.

En net als laatste zomer hebben zich hier inmiddels alweer vele collega’s voor opgegeven,
o.a. uit Finland, Zweden, Polen, Schotland.

In totaal komen er 35 deelnemers uit 11 verschillende landen!

Veel deelnemers moeten naast de conferentiekosten dus ook een dure vliegticket kopen en dat terwijl
euritmisten in andere landen vaak nog heel weinig verdienen.
Vandaar leek het me geweldig mooi om degene die dat nodig hebben, de overnachtingen kado te doen.
Dus zoek ik weer een aantal slaapplaatsen voor vrijdag- en zaterdagnacht 3 en 4 januari.

Doet u weer mee? Heeft u nog een logeerbed op een kamertje apart vrij? Laat het me weten!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Wieger Veerman,

Leerkracht euritmie en therapeut

 

9 dec.        Dante Hofmann      klas 1
10 dec.      Quinten Bassie       klas 1
10 dec.      Zara Hagendoorn   klas 1
10 dec.      Tristen Hoving        klas Marije / Karin
14 dec.      Broes Bouwhuis     klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!