Zaterdag 2 november op de HRFSTMRKT is er dit jaar een Ouderstand.

Een marktkraam waarin ouders de door hen zelfgemaakte producten verkopen.

Haak, brei, vilt, knutsel, naai, borduur je graag en je hebt inmiddels een hele verzameling die je wilt verkopen?
Dan kan dat op HRFSTMRKT in de Ouderstand. Meld je aan bij Joke en neem alvast een voorbeeld van je product mee.

Er zijn spelregels.

 • We vragen je om die dag één uur in de Ouderstand te staan. Na een uur word je door een andere Ouderstand-Ouder afgelost. We starten om 10:00 uur tot 15:00 uur.

 • Geef je naam door welk uur jij in de stand kunt staan. 

 • Elk artikel is voorzien van een kaartje + prijs + je eigen naam.

 • 10% van de opbrengst gaat naar de school

 • Lever je een artikel in, als voorbeeld, zet dan je naam en e-mail erbij + een kaartje met: Niet te koop of Kijkexemplaar

 • Je krijgt dan de gelegenheid om jouw verhaal te delen over jouw product.

  Uiteraard verkoop je dan ook spullen van de andere ouders.

 

 • Heb je nog vragen, bel dan met Joke of vraag het haar op school.

 

We zijn alweer aanbeland bij de laatste dagen van het schooljaar. Ondanks de hectiek die dat meebrengt is het ook goed om even terug te blikken op het schooljaar.

Lees meer...

22 juli      Mijntje Harmsen                klas 6
22 juli      Marijn Smeets                   klas 5
22 juli      Martin Strampel                 klas 1
28 juli      Milow Zuidema                  klas 2

Lees meer...

-We al hebben vergaderd voor de herfstmarkt!
-De herfstmarkt op zaterdag 2 november plaats vindt!
-Tijdens de herfstmarkt er allerlei activiteiten voor de kinderen zijn!
-Klas 6 het restaurant verzorgd en een deel van de opbrengst voor hun kamp is.
-Ouders overheerlijke taarten kunnen bakken.
-Er de komende tijd nog veel meer “Wist je datjes” in het week bericht komen te staan!
-De werkgroep leden zijn: Lot, Saskia, Femke, Monique en Joke

 

Op de 1ste schooldag dinsdag 27 augustus starten de nieuwe eerste klassers om
8.30 uur in hun oude kleuterklas.
Om 8.40 uur  springen zij over het touw naar juf Beike en juf Adrienne toe.
Dit jaar hebben we een verzoek. Om alle nieuwe eerste klas ouders in de gelegenheid te stellen
om het springen van hun kind goed te kunnen zien vragen we:
Om per kleuterklas de ouders van de springende klas ruimte te geven.
Spring tde klas van bijv juf. Gerty dan kunnen de ouders voor aan gaan staan om het goed te kunnen zien.

Na het springen van de kinderen zijn de ouders van de nieuwe eerste klassers welkom in de grote zaal.

De kleuters starten dinsdag 27 augustus om 9.30 uur in hun eigen klas.
De ouders zijn welkom tot 10.00 uur om gezamenlijk het schooljaar te beginnen. 
Daarna nemen de ouders afscheid en is het schooljaar begonnen.

 

 

 

Feestweek bij de Kleine Johannes

 

Afbeeldingsresultaat voor waldorf100Vrijescholen bestaan 100 jaar

 

De kinderen krijgen i.v.m. het honderdjarig bestaan bloemzaad mee.
Het is bloemzaad dat NU nog de grond in kan.!

In de herfst van 1919 opende in Stuttgart de eerste vrijeschool haar deuren. Onder leiding van Rudolf Steiner werd zijn beschouwing op de ontwikkeling van mensen (antroposofie – mensen wijsheid) als grondslag voor de pedagogiek en het curriculum gebruikt. Anno 2019 zijn er vrijescholen gevestigd in alle uithoeken van de wereld en het aantal neemt nog steeds toe, niet alleen in Nederland. In alle culturen en omstandigheden vinden mensen vormen om vrijeschoolonderwijs te bieden aan kinderen.

2019 staat overal binnen de (vrijeschool)wereld in het teken van het honderdjarige jubileum en de betekenis van vrijeschoolonderwijs in deze tijd. In de week van 23 september besteden wij hier als school de hele week aandacht aan met als thema continenten.

 

Lees meer...

2 juli          Chiem Miedema       klas 3
2 juli          Kasper Ververda      klas 2
4 juli          Maud Bouwhuis        klas Gerty
4 juli          Elin Ruijter                klas 6
5 juli          Milan van Leeuwen  klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Planning komend jaar
Vooruitlopend op de kalender van volgend jaar vast een aantal data waar rekening mee gehouden moet worden: 

 • Maandag 26 augustus studiedag, de kinderen zijn nog vrij!

 • Dinsdag 27 augustus eerste schooldag (let op: klas 4/5/6 nieuwe eindtijd: 14:30 uur).

 • Vrijdag 20 september landelijke studiedag Vrijescholen, kinderen zijn vrij.

 • Vrijdag 27 september thema feestdag Waldorf100. De ouders zijn uitgenodigd om tussen 14:00 en 15:00 te komen kijken naar een voorstelling van alle kinderen van de school. 

 

 

Tropenrooster

Komende week wordt er erg warm weer verwacht. Ons gebouw wordt dan al snel te warm om met een hele klas te kunnen werken.
Eerder de dag beginnen leek ons voor de ouders en de kinderen ook niet goed te doen.
Kinderen slapen vaak al niet zo goed met die warmte en om ze dan nog een uur of halfuur eerder uit bed te halen is ook niet handig.

We maken de komende week wel de dagen korter. Op die manier is het beter vol te houden en kunnen de kinderen ’s middags rust en verkoeling zoeken. Vanzelfsprekend houden de leerkrachten er in het programma verder ook rekening mee.

Alle klassen zijn derhalve de komende week eerder uit:

maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag eindtijd alle klassen: 12:30 uur

woensdag normale eindtijden.

De kinderen die na school naar de BSO gaan worden door de leerkrachten opgevangen tot de normale eindtijd.

 

Processierupsen deel 2

 

De steun en betrokkenheid rondom het (gebrek aan) Sint Jansfeest is erg groot. Van alle kanten zijn al locaties en alternatieven aangedragen. Waarvoor dank! Intussen hebben we op het schoolplein ook een processie van kleine rupsjes. Dit om het leed wat te verzachten en er evengoed een feestje van de maken.

 

 

 

 

 

 Planning komend jaar

 

Vooruitlopend op de kalender van volgend jaar vast een aantal data waar rekening mee gehouden moet worden:

 

 • Maandag 26 augustus studiedag, de kinderen zijn nog vrij!

 • Dinsdag 27 augustus eerste schooldag (let op: klas 4/5/6 nieuwe eindtijd: 14:30 uur).

 • Vrijdag 20 september landelijke studiedag Vrijescholen, kinderen zijn vrij.

 • Vrijdag 27 september thema feestdag Waldorf100. De ouders zijn uitgenodigd om tussen 14:00 en 15:00 te komen kijken naar een voorstelling van alle kinderen van de school. 

 

Beste ouders en collega’s,

In het weekeinde van 23 - 25 augustus 2019 organiseer ik een internationale euritmieconferentie in onze school.
Euritmiecollega’s uit 10 verschillende landen zullen daarbij aanwezig zijn.

Nu heb ik al veel slaapplaatsen kunnen regelen, maar het deelnemersaantal groeit nog steeds.
Veel deelnemers van ver weg (Finland, Zweden, Oostenrijk) hebben naast de conferentiekosten ook nog hoge reiskosten.

Het zou zo mooi zijn als ik nog enkele slaapplaatsen aan kan bieden.
Het mag echt heel eenvoudig zijn: een matras op de grond met kussen, lakens en deken is reeds voldoende.
Het gaat om 2 nachten: vrijdagnacht en zaterdagnacht (23 en 24 augustus).
Mocht je daar toch wel een kleine vergoeding voor willen hebben, dan kan ik dat wel uit de conferentiepot betalen.

Laat je me binnenkort weten of je ergens in huis een plekje over hebt?

Alvast hartelijk dank voor je hulp!

Wieger Veerman, vakleerkracht euritmie

w-veerman@hetnet.nl

0575-572124

Beste ouders en verzorgers, 

Bij deze wil ik graag het volgende meedelen; ik heb besloten om mijn praktijk voor dit moment te stoppen.
Ik vond het erg moeilijk om deze stap te maken. Ik heb  met veel plezier en toewijding ruim 11 jaar als kunstzinnig therapeut gewerkt.

Lees meer...

 

 

Beste ouders en leerlingen,

 

 Met grote spijt moet ik mededelen dat het Sint Jansfeest van morgen geen doorgang kan vinden.

 

Het park waar we het feest altijd houden is dermate vol met eiken processierupsen dat ik de kans op gezondheidsklachten te groot acht en daar niet alle leerlingen van de school inclusief kleine (en grote) broertjes en zusjes, ouders en andere belangstellenden aan bloot wil stellen.

 

Dit jaar is de overlast zo groot dat de gemeente onvoldoende capaciteit heeft om alles tijdig te verwijderen. Daarnaast zijn de brandhaartjes, de boosdoeners van de gezondheidsklachten, door de wind en de regen over het hele park en de grasvelden verspreid.

 

Voor iedereen zal dit besluit teleurstellend zijn maar met name voor de oudste kleuters, die traditioneel het vuur mogen ontsteken met hun nieuwe juffen, is het erg jammer.

 

We denken nu al na over een alternatieve locatie voor volgend jaar om dit debacle te voorkomen. Heb je daar een goede suggestie voor, dan horen we dat graag.

 

 

Namens het team,

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Lucas Sint

 

 

24 juni          Lucas Mars              klas 4
25 juni          Gideon Kuipers        klas 5
25 juni          Madelief Rutgers     klas 3
25 juni          Merlijn Wesseling    klas 4
Van harte gefeliciteerd eneen fijne dag!

Op woensdagavond 10 juli om 20.00 uur komt de werkgroep jaarfeesten bijeen om een algemene ouderavond
voor te bereiden over het feest van Michael in september.
Het zal na een inhoudelijk geslaagde avond over Pasen de tweede keer zijn dat de werkgroep een jaarfeest spiritueel wil verdiepen.
We bespreken op 10 juli met elkaar onze eerste indrukken over de achtergrond van dat feest en maken afspraken over hoe we ons
daar verder in zullen verdiepen om de algemene ouderavond een mooie en goede inhoud te kunnen geven.
Belangstellende ouders zijn ook op deze voorbereidende bijeenkomst van harte welkom.
Hij wordt op school gehouden in de lerarenkamer.
Voor vragen of opmerkingen kun je bij mij terecht:
henkoortgijs@hetnet.nl.
Aanmelden vooraf bij mij is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Namens de werkgroep,

Henk Oortgijs.

 

 

Genoten van de mooie liedjes in het kleuterhalletje en bij de meiboom?
Het ensemble Zieletijd verzorgt een muzikale omlijsting van de jaarfeesten op De Kleine Johannes.
Eénstemmig, soms meerstemmig of met (gitaar)begeleiding, hele mooie klanken, sfeervol zingen bij de kleuters, of in andere (vrijeschool)setting.

Misschien heb je zin om mee te zingen?
Zangervaring is niet vereist, we zingen met plezier en helpen je met de nootjes.

Wil je ook de liedjes uit de klas van je kind leren zingen en samen de seizoenen zingend beleven?

Kom dan eens vrijblijvend langs op een repetitie!
Deze is wekelijks op donderdagochtend in het handenarbeidlokaal (tegenover klas 5), van half negen tot half tien.
We gaan deze week aan de gang met de liederen voor Sint Jan.
Je bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen!

 

Meer weten? Kijk op www.muziekgeeftenergie.nl/zieletijd.

 

Graag tot ziens!

Muzikale groet,

Wim Klaassen

Zieletijd