Op woensdag 13 maart is de volgende MR vergadering. Van 19.30 – 20.30 in de lerarenkamer van de kleine Johannes.

Onderwerpen zijn o.a.:

a.     Ouderparticipatie

b.     Taakbeleid

c.     Begroting

Ouders zijn welkom. Graag vooraf even aanmelden via mr@vsdekleinejohannes.nl

 

 

 

12 mrt.             Timon Spier             klas 3
17 mrt.             Nora Hoeksema      klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Op zaterdag 18 mei is weer het schoolfeest voor ouders! Met dit jaar als thema ‘1001 nacht’.

Arabische muziek op het plein tijdens een heerlijke maaltijd van de Smoker van Koos,
een buikdansworkshop, loungehoek met waterpijp, verse muntthee & oosterse lekkernijen,
dansen op opzwepende muziek van DJ Marieke en nog wat spannende verrassingen...

Dus zet het in je agenda, regel oppas, vraag je vrienden mee en komt allen!

Barbecue vanaf 18.00 uur, feest vanaf 20.00 uur.

Kaartjes zijn na de meivakantie te koop op het plein bij de hoofdingang, of je kunt vast reserveren bij
bregjevlegje@gmail.com

Geef dan ook vegetarische of andere wensen door voor het eten.
We zijn nog op zoek naar iemand die hennatattoos wil zetten en iemand die een waterpijp te leen heeft. 

Laat het weten aan Bregje
op bovenstaand mailadres.

 

4 mrt.           Marijn Neefjes                     klas 4
6 mrt.           Lotta Rutgers                      klas Gerty
6 mrt.           Boudewijn Zondervan         klas 5
9 mrt.           Ylva Sint                              klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Op 7 maart in de Broederenkerk
"Lukaspassion"

Met medewerking van een aantal leerlingen uit
klas 4 t/m 6.

Aanvang 19.00 uur.
toegang gratis: vrijwillige bijdrage.
www.lukaspassionrolle.nl

Zie de bijlage van dit weekbericht over de cursus natuurouders.

Vanuit de redactie van de schoolkrant willen we een oproep doen.
We zoeken iemand die het leuk vindt om de kopij voor de schoolkrant van de Kleine Johannes te verzamelen,
en als een net pakketje aan de redactie van de Seizoener aan te leveren.
De Seizoener maakt er vervolgens de mooie schoolkrant van die we 4 keer per jaar krijgen. 

Wat zijn de taken:

- Het in de gaten houden van de deadlines: zorgen dat de redactie op tijd bij elkaar

komt en de leraren weten wanneer alles aangeleverd moet worden. 

- Het in de gaten houden van de hoeveelheid (digitaal) aangeleverde stukjes

ten opzichte van de beschikbare ruimte.

- Het aanleveren van de kopij aan de Seizoener (digitaal) en zorgen dat dit een

net pakketje is: geordend in mappen. 

De belasting is circa 8 uur per kwartaal, waarbij het zwaartepunt in de 2 weken voor het aanleveren zit.
We vergaderen 1 keer per kwartaal. Je wordt natuurlijk door de redactie ingewerkt. V
oor informatie:
schoolkrantkleinejohannes@gmail.com of schiet een van de redactieleden aan:
Michelle de Bruijn, Emma van Kampen, Emiel Kater, Gerda Vermeulen, Frank Prinsen.

 

 

Het weekbericht van vrijdag 14 febr. komt 1 dag eerder uit.
Omdat ik vrijdag een dag vrij genomen heb verstuur ik 1 dag eerder het weekbericht.

groet Joke van der Eerden

 

23 febr.          Jorunn Bisseling                   klas 3
24 febr.           Voss Mezach                       klas 1
25 febr.           Joris Schweitser                  klas 2
26 febr.           Dirkje Brandsen                   klas 3
26 febr.           Liedeweij Brandsen             klas 3
27 febr.           Lukas de Rooij                    klas 5
28 febr.           Morrison Janssen               klas 1
2 mrt.              Meindert de Graad              klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 maart. as.
Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met Rita Vrielink,
mail:
ouderbijdragen@vsathena.nl of mob: 06-39028947
maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur.  

 

Ouders van kinderen geboren in 2016 hebben het formulier van de Gemeente ontvangen.
Graag dit formulier inleveren bij de administratie.
Ook al heb je het schoolformulier al ingeleverd. Het maakt de aanmelding compleet.

Van woensdag 13 t/m vrijdag 15 febr. is er gelegenheid om te kijken of verloren voorwerpen
zoals kleding stukken, tassen gevonden zijn.
In de hal bij klas drie zal een tafel staan met de gevonden voorwerpen.
Neem dus alleen voorwerpen mee die van je kind zijn. Iedereen heeft dan gelegenheid
om binnen die dagen te kijken.
Na de vakantie kan je de voorwerpen die nog op tafel liggen meenemen.
Spullen die niet meegenomen worden gaan naar een goed doel.

Algemene ouderavond

Ik heb de ouderavond als een prettige en inspirerende avond ervaren. Er was een mooie groep enthousiaste ouders
en medewerker waardoor er al snel een warme en betrokken sfeer ontstond.
We hebben onder leiding van juf Saskia gezongen en onder leiding van Simon, het imaginaire vriendje van juf Wietske,
een stukje Engelse les gedaan.
Beide mooie praktijkvoorbeelden van hoe we met de kinderen werken aan levend en levendig vrijeschool onderwijs.
Na een korte oproep en uitleg van de voorzitter van de MR, Marcel Kunst, 
over de MR en ouderparticipatie,
heeft Henk Oortgijs een prachtig beeld neergezet van de weidsheid en rijkdom van ons leerplan
in relatie tot de ontwikkeling van ons als mens en onze spirituele kern.
Hij zal zich komend jaar verder verdiepen in de (spirituele) achtergronden van de jaarfeesten,
al dan niet samen met enkele geïnteresseerde ouders. S
amen zullen we zoeken naar een werkbare vorm om dat merkbaar te laten zijn in de school.
In mijn bijdrage heb ik geprobeerd om wat meer invulling te geven aan de termen
denken-voelen-willen en hoe dat in onze visie en mensbeeld verweven is en in de klassen en ons pedagogisch
werken tot uiting komt.

Al met al een mooie avond.

Halen en brengen

De laatste tijd komt het weer vaker voor dat er kinderen erg vroeg alleen op het schoolplein wachten
tot de school begint dan wel lang na schooltijd wachten tot ze opgehaald worden.
Graag weer even aandacht voor de regels en afspraken:

Omdat wij op die tijden geen toezicht kunnen houden en de kinderen derhalve niet onder onze
verantwoordelijkheid kunnen vallen is het de bedoeling dat de kinderen tussen 8:15 en 8:25 gebracht worden
en bij het uitgaan van de school direct opgehaald worden en naar huis gaan.
Ook het naschooltijd spelen op het plein gaat niet omdat de BSO dan het plein gebruikt.

 

 

Laat je kind een warme trui en warme sokken aantrekken en eventueel een legging of mayo extra. 

Verwarm jezelf en elkaar, niet de wereld; met dit motto doen we mee en zetten we de verwarming laag. 

We besparen hiermee energie, maar we willen ook bewustzijn creëren voor het klimaat.

Lees meer hierover op: www.warmetruiendag.nl

Of op de website van de Ulebelt.

Op donderdag 14 februari speelt de zesde klas het toneelstuk Karel en Elegast naar het gelijknamige
middeleeuwse verhaal over Karel de Grote.

Voorstellingen:

11.30 uur voor klassen 1 tm 5 en ouders van klas zes

19.30 uur voor familie en andere belangstellenden.

De zesde klas is op het moment alle dagen hard aan het werk om straks een mooi stuk neer te zetten.
Naast toneelspel zit er ook veel muziek in deze voorstelling.

Ook ouders van kinderen uit andere klassen zijn van harte welkom om te komen
kijken naar de avondvoorstelling.

Het stuk duurt ongeveer 45 minuten.

Tot ziens op 14 februari!!!

Bernard Tellegen