Genoten van de mooie liedjes in het kleuterhalletje en bij de meiboom?
Het ensemble Zieletijd verzorgt een muzikale omlijsting van de jaarfeesten op De Kleine Johannes.
Eénstemmig, soms meerstemmig of met (gitaar)begeleiding, hele mooie klanken, sfeervol zingen bij de kleuters, of in andere (vrijeschool)setting.

Misschien heb je zin om mee te zingen?
Zangervaring is niet vereist, we zingen met plezier en helpen je met de nootjes.

Wil je ook de liedjes uit de klas van je kind leren zingen en samen de seizoenen zingend beleven?

Kom dan eens vrijblijvend langs op een repetitie!
Deze is wekelijks op donderdagochtend in het handenarbeidlokaal (tegenover klas 5), van half negen tot half tien.
We gaan deze week aan de gang met de liederen voor Sint Jan.
Je bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen!

 

Meer weten? Kijk op www.muziekgeeftenergie.nl/zieletijd.

 

Graag tot ziens!

Muzikale groet,

Wim Klaassen

Zieletijd

 

19 juni      Lauren Roolvink        klas 2
21 juni      Kay Bruggeman        klas 2
22 juni      Wessel ten Napel     klas Gerty
23 juni      Wende Prinsen         klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Het laatste schoolfeest van het schooljaar, een familiefeest met bloemen, muziek, dans, spelletjes, picknick en vuur.

 

Steek een bloem in je haar en komt allen!

 

Plaats: Worpplantsoen ( aan de overkant van de IJssel)

 

Tijd 16.45 uur tot 19.45 uur.

 

Let op:

 

Tijdens het feest ben je als ouder verantwoordelijk voor je eigen kind.

 

Wij vieren ons feest in het plantsoen, dus niet op de dijk en niet in de IJssel en niet bij Woeste Willem.

 

We mogen gebruik maken van de toiletten op de Worp.

 

Kleine kinderen graag onder begeleiding naar het toilet.

Omdat het een schoolfeest betreft vragen wij, u gelieve niet te roken/drinken tijdens het feest.

 

Voor het volledige programma en tijden lees verder…..

 

Lees meer...

Beste ouders,

Het einde van het schooljaar is in zicht dus is er op de administratie een evaluatie gemaakt inzake de ouderbijdrage.

Hieruit is gebleken dat momenteel nog maar 57% van de ouders heeft gereageerd op de mail van augustus inzake de ouderbijdrage.
Het gaat hier met name om het reageren op de mail. Er zijn ouders die niet reageren maar wel de ouderbijdrage betalen.

Wij vragen u om de link in deze mail die via Wis is ontvangen alsnog in te vullen.

Als er vragen zijn over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met ouderbijdrage@vsathena.nl of telefonisch met 0570 – 612 450.
Het secretariaat van Athena verwerkt namelijk alle informatie inzake de ouderbijdrage.”

Het is voor onze administratie van belang dat iedere ouder reageert op de mail, of er nu een betaling plaats vindt of niet.
Zo kunnen wij beter inventariseren voor het volgend schooljaar op welk bedrag de school kan rekenen wat betreft de ouderbijdrage.

Voor het nieuwe schooljaar 2019/2020 ontvangt u aan het begin van het schooljaar opnieuw een link waarin u wordt verzocht aan
te geven welk bedrag u toezegt en in hoeveel termijnen u deze in dat schooljaar wenst te voldoen.

Hartelijk dank voor de reeds gedane toezeggingen én voor het alsnog reageren.

Met vriendelijke groet

Lucas Sint

 

 

11 juni     Jule Kiestra       klas Gerda
11 juni     Ro Wellens       klas 5
12 juni     Julius Koot        klas 6
14 juni     Jorieke Bakker  klas 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

In de bijlage ontvangen jullie informatie over het nieuwe schooljaar van
academie-voor-ouders.

 

Beste ouders,

Op 11 juni is de open euritmieles van klas 1.
We hebben met veel plezier gewerkt met elkaar aan het sprookje van Repelsteeltje.
Wil je dat komen zien, dan ben je welkom; ook als je geen kind in deze klas hebt.

Graag wel op tijd zijn, het leidt de kinderen nogal af als je later de zaal binnenkomt.

We beginnen om 11.00 uur en zijn om 11.45 uur klaar.

 

tot dan,

Wieger Veerman,
euritmie vakleerkracht en therapeut

 

3 juni          Sietske Zadelhoff          klas 2
4 juni          India Dijkstra                 klas 2
6 juni          Anne v.d. Kuilen            klas 4
8 juni          Tolga Akman                 klas 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

 

Kleuterklassen

De ouders van de kleuters staan om 12.10 uur uur op de Oosterstraat (richting station) en vormen een haag van het grote hek naar het kleine hek. De driekleuterklassen lopen om 12.15  u achter hun Pinksterbruid en bruidegom in optocht door de haag en gaan via het kleine hek naar het grote schoolplein.

Op het schoolplein staan de klassen 1 t/m 6, zij vormen ook een haag en ze zingen voor de bruiloftstoet.

Na de optocht gaan de kleuters terug naar hun klas om het Pinksterfeest verder te vieren.
De ouders wachten voor de school op de klassen 1 t/m 6 die om samen naar de Molenbelttuin lopen.
De kleuterouders ouders kunnen zich daarbij aansluiten om naar de meiboomdansen te kijken.

De kleuterklassen gaan om 14.00 uur uit.

 

Klas 1 t/m 6

8.40 uur tot ongeveer 9.10 uur zijn de klassen 1 t/m 6 in de zaal.

We zingen een lied en zeggen de grondsteenspreuk van onze school en er wordt een verhaal verteld.

Alle ouders zijn hierbij welkom!

12.10 uur:         klas 1 t/m 6 vormen een haag op het schoolplein.

12.45 uur:         Klas 1 t/m 6 lopen naar de Molenbelt tuin.

13.00 uur:         Meiboomdansen in de Molenbelt tuin. Alle ouders zijn hierbij welkom.

Als de klassen gedanst hebben, zingen we ter afsluiting het lied ‘Song for the peace’.

Daarna lopen de klassen terug naar school, waar ze in de klas een pinksterbol krijgen en de dag wordt afgesloten.

 

14.15 uur: Eindtijd alle klassen.

 

Bij regenweer vieren wij het feest op de zelfde tijd in de school.

 

-              Kleuters in de kleuterschool

 

-              Klas 1 t/m 6 (en hun ouders) in de zaal.

 

 

Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Jullie worden als ouders van harte uitgenodigd om in de aula naar het mooie Pinksterverhaal te komen luisteren om 8.35 uur.

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

Lees meer...

2 juni       Olle Mezach    klas Marije en Karin
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Voor wie het vorige weekbericht over het hoofd heeft gezien, hierbij nogmaals de aankondiging
dat de schooltijden komend schooljaar iets gewijzigd zullen worden.

Zoals in het vorige weekbericht uitgebreider is toegelicht hebben we ervoor gekozen om vanaf
volgend jaar, met instemming van de MR, 
de klassen vier, vijf en zes op de lange dagen en een kwartier
langer en op woensdag een kwartier korter naar school te laten gaan.

Mocht je als ouder toch nog vragen of opmerkingen hebben over de gewijzigde schooltijden voor volgend
schooljaar neem dan of contact met mij directie@vsdekleinejohannes.nl of met de MR mr@vsdekleinejohannes.nl
of schiet mij of Marcel zelf aan.

Lees meer...

De bijlage van dit weekbericht gaat over:

“Palmen op de Noordzee”
zaterdag 25 mei is er een bijeenkomst over duurzaamheid in de bieb van Deventer.
Voor iedereen van 10 tot 100 jaar.

 

Beste ouders

Afgelopen tijd hebben de ouders van kinderen geboren in 2016 hun kind op school moeten opgeven.

Voor de planning van het schooljaar daarop willen we weten hoeveel broertjes en of zusjes er zijn
( van kinderen die bij ons al op school zitten ) die in 2017 geboren zijn.

Hebben jullie een zoon of dochter geboren in 2017?
Geef dit dan door aan mij via de mail met voornaam, achternaam en geboorte datum.
administratie@vsdekleinejohannes.nl

 

Alvast bedankt!

Joke van der Eerden

 

20 mei            Birk Peper              klas 5
20 mei            Koen Tersteeg       klas 3
22 mei           Jonna Iepema         klas 6
22 mei           Fos Roelvink           klas Marije / Karin
23 mei           Sara Hunneman      klas 4
24 mei           Carlos de Cuba       klas 3
25 mei           Max Lange              klas 5
26 mei            Ryan Rietman        klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag