Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

 

Kleuterklassen

De ouders van de kleuters staan om 12.10 uur uur op de Oosterstraat (richting station) en vormen een haag van het grote hek naar het kleine hek. De driekleuterklassen lopen om 12.15  u achter hun Pinksterbruid en bruidegom in optocht door de haag en gaan via het kleine hek naar het grote schoolplein.

Op het schoolplein staan de klassen 1 t/m 6, zij vormen ook een haag en ze zingen voor de bruiloftstoet.

Na de optocht gaan de kleuters terug naar hun klas om het Pinksterfeest verder te vieren.
De ouders wachten voor de school op de klassen 1 t/m 6 die om samen naar de Molenbelttuin lopen.
De kleuterouders ouders kunnen zich daarbij aansluiten om naar de meiboomdansen te kijken.

De kleuterklassen gaan om 14.00 uur uit.

 

Klas 1 t/m 6

8.40 uur tot ongeveer 9.10 uur zijn de klassen 1 t/m 6 in de zaal.

We zingen een lied en zeggen de grondsteenspreuk van onze school en er wordt een verhaal verteld.

Alle ouders zijn hierbij welkom!

12.10 uur:         klas 1 t/m 6 vormen een haag op het schoolplein.

12.45 uur:         Klas 1 t/m 6 lopen naar de Molenbelt tuin.

13.00 uur:         Meiboomdansen in de Molenbelt tuin. Alle ouders zijn hierbij welkom.

Als de klassen gedanst hebben, zingen we ter afsluiting het lied ‘Song for the peace’.

Daarna lopen de klassen terug naar school, waar ze in de klas een pinksterbol krijgen en de dag wordt afgesloten.

 

14.15 uur: Eindtijd alle klassen.

 

Bij regenweer vieren wij het feest op de zelfde tijd in de school.

 

-              Kleuters in de kleuterschool

 

-              Klas 1 t/m 6 (en hun ouders) in de zaal.

 

 

Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we het Pinksterfeest!

Jullie worden als ouders van harte uitgenodigd om in de aula naar het mooie Pinksterverhaal te komen luisteren om 8.35 uur.

Ook dit jaar is het meiboomdansen voor de klassen 1 t/m 6 om 13.00 uur in de tuin Molenbelt. (Hoek Molenbelt, Kruisstraat)

Lees meer...

2 juni       Olle Mezach    klas Marije en Karin
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Voor wie het vorige weekbericht over het hoofd heeft gezien, hierbij nogmaals de aankondiging
dat de schooltijden komend schooljaar iets gewijzigd zullen worden.

Zoals in het vorige weekbericht uitgebreider is toegelicht hebben we ervoor gekozen om vanaf
volgend jaar, met instemming van de MR, 
de klassen vier, vijf en zes op de lange dagen en een kwartier
langer en op woensdag een kwartier korter naar school te laten gaan.

Mocht je als ouder toch nog vragen of opmerkingen hebben over de gewijzigde schooltijden voor volgend
schooljaar neem dan of contact met mij directie@vsdekleinejohannes.nl of met de MR mr@vsdekleinejohannes.nl
of schiet mij of Marcel zelf aan.

Lees meer...

De bijlage van dit weekbericht gaat over:

“Palmen op de Noordzee”
zaterdag 25 mei is er een bijeenkomst over duurzaamheid in de bieb van Deventer.
Voor iedereen van 10 tot 100 jaar.

 

Beste ouders

Afgelopen tijd hebben de ouders van kinderen geboren in 2016 hun kind op school moeten opgeven.

Voor de planning van het schooljaar daarop willen we weten hoeveel broertjes en of zusjes er zijn
( van kinderen die bij ons al op school zitten ) die in 2017 geboren zijn.

Hebben jullie een zoon of dochter geboren in 2017?
Geef dit dan door aan mij via de mail met voornaam, achternaam en geboorte datum.
administratie@vsdekleinejohannes.nl

 

Alvast bedankt!

Joke van der Eerden

 

20 mei            Birk Peper              klas 5
20 mei            Koen Tersteeg       klas 3
22 mei           Jonna Iepema         klas 6
22 mei           Fos Roelvink           klas Marije / Karin
23 mei           Sara Hunneman      klas 4
24 mei           Carlos de Cuba       klas 3
25 mei           Max Lange              klas 5
26 mei            Ryan Rietman        klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag

Eind mei gaat er iets veranderen in de verwerking van de ouderbijdrage.
Al sinds vele jaren is Rita Vrielink de verwerker en contactpersoon van de ouderbijdrage
van alle scholen behorende bij de Stichting Vrijescholen Athena.

Lees meer...

Vandaag ontvangen de kinderen de schoolfoto's.

LET OP! Jullie hebben tien dagen de tijd om naast de bestelling van de individuele foto's
de groepsfoto gratis te ontvangen. Na de tien dagen moet je voor de groeps foto betalen.
Bestel dus op tijd!

Voor kinderen die die dag ziek waren heb ik met de klantenservice afgesproken dat ik
na mijn vakantie als daar behoefte een klassenfoto voor het kind regel.

Stuur mij een mail als je i.v.m. de ziekte van je kind toch een groeps foto wil ontvangen.
Dat regels ik na 12 mei.

M.v.g Joke

Bij ‘lente’ denk je aan een teer groene waas over de bomen, zwellende knoppen, de eerste eendenkuikentjes in
de sloot en huppelende lammetjes in de wei. Als de natuur weer tot leven komt, is dat een feest op zich.
De winter is voorbij en we verheugen ons op het langere daglicht, de warmte van de zon, de mooie voorjaarskleuren
en het jonge leven… Het leven kan weer verder gaan.

Lees meer...

Graag de ziekmeldingen de komende tijd t/m 10 mei graag telefonisch melden.
Op het schoolnummer 0570-626115.
Dus niet via de mail van de administratie.
Krijg je geen gehoor! Spreek dan het antwoord apparaat in.

Graag de stukjes voor het weekbericht van vrijdag 19 april en vrijdag 10 mei
uiterlijk a.s. dinsdag aanleveren. Dit i.v.m. de vakantie van Joke.

Het kan dan nog in die berichten geplaatst worden.

De BSO groepen "de Bolster" en "de Kastanje" van Christoforus Kinderopvang zijn op zoek naar Sleigh en lego.
Sloop electronica (oude radio's, toetsenbord) (geen beeldschermen)
Maar ook ander hout speelgoed.
Heb je iets in de aanbieding denk dan aan hun.
Neem contact op met Joke

Komende dinsdag , 16 april, is er weer een MR vergadering.

Deze is van 19.00 – 21.00.

De onderlinge vergadering is toegankelijk voor iedereen (elke ouder en teamlid) die belangstelling heeft.

Voorlopige agenda gaat o.a. over de volgende onderwerpen:

Lees meer...

Nog 37 nachtjes...en dan is het tijd voor het jaarlijkse schoolfeest voor ouders!

Kom verkeren in hogere sferen met de muziek van Ragi Dhyan, smikkel van lekkers uit Koos’ smoker,
neem een tijdelijke tattoo, ga uit je plaat op de dansvloer,
laat je prikkelen door een spannend verhaal van Prins Franken en hang lekker lui in de loungehoek. 

Barbecue begint om 18.00 uur en het feest om 20.00 uur.
Kaarten kun je reserveren bij
bregjevlegje@gmail.com of kopen op het plein, elke ochtend na de vakantie.

Ook als je het leuk vindt om achter de bar te staan of te helpen met opbouwen, laat het dan ff weten via de mail. 

Hier nog een bericht van onze DJ:

Ik heb super zin om te deejayen, heb jij een nummer waar je lekker op uit je dak gaat?
Geef het aan me door en wie weet past het in mijn deejaying! App Marieke op 06 45 66 66 99