11 juni          Jule Kiestera        klas 1
11 juni          Olivier Klappe      klas Marije / Karin
11 juni          Ro Wellens          klas 6
14 juni         Jorieke Bakker     klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Misschien missen jullie het ‘ouderwetse’ Sint Jan ook:
Met nagenoeg alle ouders, kinderen een leerkrachten de zomer vieren in het park.
Een enorme kring met dansende, zingende grote en kleine mensen met bloemenkransen op hun hoofd.
Spelletjes, een lappendeken aan picknickkleden en als kers op de taart springen over het midzomervuur.
En zo kunnen we nog wel even verder mijmeren...

Waar het Sint Jansfeest vorig jaar niet door kon gaan vanwege de risicovolle aanwezigheid van
de eikenprocessierups in het park, kan het feest zoals we het vierden dit jaar niet doorgaan vanwege
de beperkende maatregelen die de overheid stelt door het coronavirus.

Maar niet getreurd:

Lees meer...

 

Van het bestuurskantoor

We naderen, na een hectische periode voor u maar ook voor onze scholen, het einde van het schooljaar.
Voor het secretariaat van Athena betekent dat onder andere dat we bezig zijn met de afronding van de financiën rondom de ouderbijdrage.
Voor ouders/verzorgers die in termijnen betalen betekent dat dat de laatste termijn vervalt op 1 juli 2020.
Daarna wordt de ouderbijdrage voor dit jaar afgesloten en zullen wij in augustus/ september deze weer opstarten voor het schooljaar 2020-2021.

Vanuit het systeem WIS worden herinneringen gestuurd naar aanleiding van gedane toezeggingen of als herinnering dat er nog niet gereageerd is op melding van de ouderbijdrage voor 2019-2020.
Omdat vanuit het bestuurskantoor de gehele administratie voor de stichting (voor alle 15 scholen en ruim 2500 leerlingen) wordt gedaan is het helaas niet zichtbaar of deze herinnering door de afgelopen periode terecht is.
Vooral voor nieuwe instroom kan het zijn dat er wel een melding komt voor de ouderbijdrage, maar dat uw kind pas heel kort of misschien nog niet gestart is op de school.
In dat geval vragen wij u deze “herinnering” als niet verzonden te beschouwen. Het is voor ons technisch niet mogelijk om deze leerlingen uit de communicatie te halen.

Aan ouders/verzorgers die het toegezegde bedrag nog niet voldaan hebben vragen wij deze uiterlijk 1 juli 2020 over te maken via Ideal in het systeem WIS. Op deze wijze wordt de administratie namelijk automatisch bijgehouden voor de school.

Wij danken u mede namens de directie van uw school hartelijk voor ontvangen ouderbijdrage van afgelopen schooljaar.
Voor volgend schooljaar 2020-2021 ontvangt u opnieuw een uitnodiging.

Mocht u nog vragen hebben omtrent de ouderbijdrage dan kunt u altijd contact opnemen via het mailadres Ouderbijdrage@vsathena.nl.
Graag met vermelding van naam van de school en van uw kind. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk een reactie geven.

Hartelijke groet,

Secretariaat Athena
Lia en Karin

 

 

Rooster komende week

Zoals eerder aangekondigd volgen we komende week hetzelfde rooster als deze week.
Dat heeft hier en daar tot verwarring en frustratie geleid waarvoor mijn excuses.

De insteek van de verdeling van de groepen was dat de kinderen om de lesdag op school zijn.
Daarmee krijg je in normale weken inderdaad een ritme van de ene week de ene dagen en de andere week de andere.
Nu de maandag uitvalt was mijn redenatie dat de groep die op vrijdag (vandaag) vrij is derhalve de volgende lesdag naar school gaat.
Dinsdag dus. Dit doorbreekt dus het om de week ritme wat tot problemen leidde bij sommige ouders.
Aan de andere kant vinden wij het beter voor de kinderen en het leren dat het zo min mogelijk versnipperd wordt.
De groep die vandaag vrij is zou anders pas weer woensdag naar school gaan en dat is wel weer erg lang.
Vandaar deze keuze.

Maatregelen vanaf 8 juni

Vanaf 8 juni mogen de basisscholen weer geheel open mits de basisregels van het RIVM voldoende kunnen worden gewaarborgd.
Om verschillende redenen is het voor ons nog geen uitgemaakte zaak of en hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle
kinderen weer volledig en optimaal onderwijs kunnen genieten de laatste vier weken.
Ik ben daarover in goed overleg met het team en de medezeggenschapsraad.
Omdat gisteravond pas de gedetailleerde richtlijnen bekend zijn geworden hebben we nog wat meer tijd nodig om alles
goed te overwegen en het juiste besluit te kunnen nemen.
Uiterlijk donderdag 4 juni wil ik jullie allen daar duidelijkheid over kunnen geven.
Ik begrijp dat dit laat is, zeker als er onverhoopt toch nog weer opvang geregeld zal moeten worden.
Dit heeft er mee te maken dat we voor die tijd geen ruimte voor overleg zien.

 

Zaterdag 6 juni van 9.30-15.00 uur wordt er weer gewerkt aan een avontuurlijk en groen schoolplein voor de kinderen.

En dat is hard nodig om de ' jungle' weer wat in het gareel te krijgen na de zonnige weken zonder spelende kinderen. 

Deze keer pakken we het onderhoud van de speeltoestellen aan, worden de muurtjes weer opgemetseld en
het nodige snoei- en sproeiwerk verricht.
Uiteraard houden we rekening met de RIVM richtlijnen en werken we op gepaste afstand van elkaar.
Desalniettemin wordt het weer gezellig! 

Zin om te komen helpen? Stuur dan een bericht naar Isla Sint-Bouwman (isla.sint@gmail.com). 

Groet, Isla

Zie ook de bijlage van het weekbericht, de flyer van de tuinwerkgroep

31 mei      Faye de Vries             klas 1
2 juni        Olle Mezach               klas Marije / Karin
3 juni        Stella Bos                   Klas Marije / Karin
3 juni        Sietske Zadelhoff       klas 3
4 juni        India Dijkstra              klas 3
6 juni        Anne van de Kuilen    klas 5
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Helaas gaat dit jaar het Pinksterfeest niet door.

Pinksteren is een feest van symbolen.

Pinksteren het feest van de onderlinge verbondenheid. Dat doen we bijv. door het dansen rond de Pinksterkroon.

In de kleuterklas zal twee keer het Pinksterfeest gevierd worden maar dan zonder de ouders.

In de kleuterklas vieren ze het bruiloftsfeest.
De bruid is het symbool van de mensenziel, maar ook van de aardekrachten.
De bruidegom is het symbool van de geestkracht en van de hemelkrachten.

Uit deze verbinding ontstaat nieuw leven; de bloesems aan de bomen en nieuwe geestkracht in
ieder mensInspiratie vanuit de geest is voor iedereen beschikbaar.

De witte duifjes zijn de boodschappers van het Goddelijke.
De rinkelende bellen zuiveren onze zielen en schrikken het kwade af.

We wensen een heel fijn Pinksterfeest.

 

25 mei         Max Lange         klas 6
26 mei         Ryan Rietman    klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Wat een feest om weer “gewoon” kinderen in de school te hebben!

Ik ben erg trots op jullie allemaal over hoe het gaat, ouders, leerlingen en het team.
’s Ochtends ervaar ik het brengen als heel ontspannen en goed.
’s Middags is het halen natuurlijk wat lastig met wachtende ouders op de stoep maar over het algemeen loopt het erg goed.
Natuurlijk is het allemaal afstandelijker en zien ouders de leerkrachten niet of nauwelijks, maar dat is niet anders.
Als ik er ben probeer ik ’s ochtends bij het hek van de hoofdingang te staan.
Spreek mij gerust aan als je een vraag of opmerking hebt.

Tijdens schooltijd was het natuurlijk even zoeken naar hoe gaat dit, maar in de klassen en op het plein is
er al snel een goede modus gevonden. De leerkrachten zetten deze dagen in op zoveel mogelijk “normale” lesdagen.
We gaan dus niet extra aan de gang met taal en rekenen, er wordt eerder extra tijd en aandacht geschonken aan
die vakken die kenmerkend zijn voor onze pedagogiek. Alleen het zingen en fluiten is nog even behelpen in deze tijden.

De indeling van de groepen maakt natuurlijk dat sommige vriendjes en vriendinnetjes elkaar moeten missen in de klas.
Natuurlijk is dat niet leuk, aan de andere kant ontstaan er al meteen weer nieuwe connecties en biedt het weer nieuwe mogelijkheden.
Ook het werken met halve groepen heeft zo zijn voordelen.
Rust, aandacht en ruimte voor iedereen en kinderen die anders wat meer opgaan in de groep komen nu
meer in beeld.
Volgens mij had Cruijff daar een moois uitspraak over…

We merken dat de meeste kinderen veel thuis hebben kunnen doen en dat de ouders ontzettend hun best hebben gedaan.
Dank daarvoor! De komende weken krijgen de leerkrachten een steeds beter beeld waar de leerstof al dan
niet goed is geland en zullen zij handelen naar bevinden, zo nodig in overleg met de internbegeleider die
de leerkrachten ondersteunt bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.

Komende weken

Zoals eerder aangegeven kunnen alle groepsactiviteiten geen doorgang vinden.
Nogmaals: dit betekent dus geen jaarfeesten, geen gezamenlijke picknicks, geen toneelvoorstellingen met ouders et cetera.
We verzorgen binnen de klassen zo goed en zo kwaad als het gaat de vieringen.
Verder zetten we in op zo veel mogelijk rust in de school met zoveel mogelijk normale lesdagen.

Hieronder de afwijkende dagen uit de jaarplanning:

 • 22 mei dag na hemelvaart => vrije dag volgens jaarplanning
 • 29 mei pinksterviering => gaat niet door. Gewone lesdag volgens rooster! dus géén korte dag.
  (ouders die al wat gepland hebben en hierdoor in de knel komen mogen zich melden bij de directeur).
 • 12 juni studiemiddag => alle kinderen zijn eerder vrij volgens jaarplanning.
  In verband met ophalen worden de tijden hetzelfde als de woensdag tijden:
 • Kleuters: 12:15 vrij
 • Klas 1/2/3: 12:30 vrij
 • Klas 4/5/6: 12:45 vrij
 • Sint Jan, week van 15 juni => gaat niet door. Wordt tijdens schooltijd met de kinderen gevierd.
 • Laatste schooldag 3 juli => wordt aangepast naar de dan geldende restricties.
  Mogelijk langere dag c.q. verdeling over de dag.
  Graag rekening houden met maximale eindtijd van normale schooldag.
 •  

  20 mei       Birk Peper                 klas 6
  20 mei       Koen Tersteeg           klas 4
  22 mei       Foss Roelvink           klas Marije / Karin
  23 mei       Sara Hunneman       klas 5
  23 mei       Marenthe vd. Waal   klas Gerda
  24 mei       Carlos de Cuba        klas 4
  Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

  Hierbij nog even een samenvatting van de belangrijkste punten voor als we maandag weer open kunnen:

   

  Groepen en lesdagen

  · De kinderen komen om de dag naar school volgens het eerder gemailde rooster.

  · De groepen zijn random ingedeeld en er kan niet geruild worden.

  · De lesdagen zijn volgens het gewone rooster (klas 1/2/3 beginnen 10 min later)

  · Er is vanaf maandag ook weer (buiten) gym.

  o Graag gesloten schoenen aan en eventueel een schoon shirt mee. Er wordt niet bij gym omgekleed (park)

  o (Klas zes heeft ook gewoon gym in de halve groepen zoals die op maandag aanwezig zijn en zijn daarna vrij.)

  · De kleuters hebben hun normale buitendagen (in de halve groep), klas één blijft op school.

   

  (nood)opvang

  · BSO is er alleen op de dagen dat de kinderen op school zijn.

  · Noodopvang kan aangevraagd worden als voorheen en blijft alleen beschikbaar voor ouders in vitale beroepen of voor kwetsbare gezinnen.

   

  Halen en brengen

  · Alle ouders blijven buiten de hekken van het plein met uitzondering van de kleuterouders.

  · De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van 1.5 meter afstand.

  · Ouders parkeren fietsen niet voor de ingang noch op de stoepen om voldoende ruimte te houden (wel: zijkanten school en verder in de buurt, en “kiss and ride by bike”).

  · Breng kinderen van de kleuterklassen en de klassen 1/2/3 zo mogelijk zonder fiets om zoveel mogelijk loopruimte over te houden.

  · Alle leerkrachten staan vanaf 8:20 uur bij hun deur (zie onder) en ontvangen de kinderen die vervolgens direct naar de klas gaan.

  · Ouders en kinderen komen strak op tijd om wachtende groepen ouders te voorkomen.

  · De klassen 1/2/3 beginnen 10 minuten later! (zie onder).

  - De eindtijden blijven hetzelfde

  · Kleuterouders brengen de kinderen op het kleuterplein op de aangegeven plek.

   

  Naar school of thuis

  · In principe komt iedereen naar school.

  · Verlof aanvragen kunnen neergelegd worden bij de directeur

  · Bij corona gerelateerde klachten (kind zelf of gezin), volgen we de adviezen van het RIVM

  Jaarplanning en activiteiten

  ·

  Alle gezamenlijke activiteiten komen te vervalen. Dus geen:

  o Jaarfeesten met ouders

  o Ouderavonden op school

  o Schoolreisjes (ook klas zes)

  o Toneelstukken met publiek

  o Ook de herfstmarkt gaat niet door

   

  Afgelopen week waren en volgende week zijn jarig:
  7 mei         Ishmael Bah                klas 5
  7 mei         Suleman Bah               klas 5
  8 mei         Willem Olde Weghuis   klas 3 
  9 mei         Christofor Costea         klas 6
  12 mei       Fien Eggink                 klas Marije / Karin
  13 mei       Boris Willemse            klas 1
  14 mei       Siebe Lankreijer           klas 3
  16 mei       Levin Lucas                 klas Gerty
  16 mei       Frank Tuinstra             klas 5
  Van harte gefeliciteerd!

  Er zijn deze week geen jarige kinderen.

   

  Formatie schooljaar 2020-2021

  Ondanks dat ongeveer alles anders is dan anders zijn we toch al flink bezig met de planning van volgend jaar.
  Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk wie er komend jaar voor welke klas staan.

  Naast de vaste docenten doen we ons best om zoveel mogelijk stageplekken te bieden aan pabo studenten en
  zij-instromers om zo ons steentje bij te dragen aan het opleiden van (vrijeschool) docenten.
  Hierdoor kan het goed zijn dat er ook komend jaar regelmatig verschillende stagiaires in de school meelopen en voor de klas staan.

  We gaan in principe van niemand afscheid nemen maar vanzelfsprekend zijn er wel weer wat wisselingen in de bezetting van de klassen.
  Met name voor de nieuwe eerste klas is het altijd spannend wie de juf of meester gaat worden.
  Deze ouders zijn gister al ingelicht wie dat gaat worden.

  De bezetting ziet er als volgt uit:

  Kleuterklas 1

  Gerty Schuitema

  5 dagen

  Kleuterklas 2

   

  Marije Slot

  Karin Hanterink-Kroon

   

  3 dagen

  2 dagen

   

  Kleuterklas 3

   

  Gerda Vermeulen

   

  5 dagen

  Klas 1

   

  Adrienne Plattel

  Conny Koers

   

  4 dagen

  1 dag

  Klas 2

   

  Beike Swennenhuis

  Conny Koers

   

  4 dagen

  1 dag

   

  Klas 3

   

  Els van der Veer

   

  5 dagen

  Klas 4

   

  Saskia van Aartsen

  Greet Wezenberg

   

  4 dagen

  1 dag

  Klas 5

   

  Wietske Brandsma

  Greet Wezenberg

   

  4 dagen

  1 dag

  Klas 6

   

  Bernard Tellegen

  Greet Wezenberg

   

  4 dagen

  1 dag

   

  School open na de meivakantie?

  We weten natuurlijk nog niet hoe het verder gaat na de meivakantie en dat maakt het voor ons allemaal heel lastig om vooruit te kijken en te plannen.

  We gaan er vanuit dat we zeker niet in zijn geheel open zullen gaan omdat zeer waarschijnlijk de anderhalve meter maatregel van kracht zal blijven.
  Ons gebouw kennende kunnen we dat zeker niet garanderen met 250 kinderen en 20 medewerkers.
  Met de noodopvang en een paar docenten is het soms al een “dansje om elkaar heen” om bijvoorbeeld de klas of het gebouw in en uit te gaan.
  Zodra we weten waar we aan toe zijn gaan we met elkaar in overleg over wat dat voor ons betekent en daarna kunnen we ook naar de ouders
  en kinderen communiceren wat dat voor hen betekent.
  In de loop van de volgende week kan ik daar dus pas uitsluitsel over geven.

  We verzorgen vanzelfsprekend ook na de vakantie noodopvang als we nog niet (geheel) open kunnen.
  Ouders die daar gebruik van moeten maken kunnen zich direct tot mij wenden.

   

   

  Deze week hebben we geen jarige.