16 nov.      Bloem Bouwmeester   klas 2
17 nov.     Luna Caillian                klas Karin / Pauline
18 nov.     Hein Oude Wesselink  klas 1
20 nov.     Simeon Iepema            klas 5
20 nov.    Cathelijne van Wezel    klas 3
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Donker wordt de aarde,

Duister overal,

Maar ons hart bewaarde

Licht, dat blijven zal.

Dat het helder brande,

Stralen mag heel ver,

Dan zal eens de aarde

Worden tot een ster!

                                                     Lena Struik

 

I.v.m. de coronamaatregelen gaat de adventsviering van zondag 29 november helaas NIET door voor de gezinnen.

Op maandag 30 november zullen de kinderen van alle klassen Advent vieren.

(Om de viering zo rustig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat alle kinderen die dag op tijd op school zijn)

De kinderen van klas 1 tot en met klas 6 lopen de adventstuin in de grote zaal en de kleuters lopen de adventstuin in de eigen kleuterklas.

In de zaal en in de kleuterklassen maken we van dennengroen een spiraal met in het midden een grote kaars. Het is nagenoeg donker als de kinderen de zaal betreden en stil gaan ze zitten in de kring om de spiraal heen.

Onder begeleiding van muziek en zang lopen de kinderen met een kaarsje naar het midden en steken hun eigen kaarsje aan, aan de grote kaars. Daarna zetten ze hun kaarsje in de spiraal. Langzamerhand wordt zo de zaal of de klas verlicht met het licht van ieder kind. De mooie sfeer in de donkere zaal, die we stil betreden met de zachte klanken van de muziek, geeft een serene stemming en geeft aan dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan. De adventstijd op weg naar Kerstmis. Ons gezamenlijke licht kan ons samen brengen om het goede op aarde en in de wereld te laten schijnen en gestalte te geven.

 

 

Advent 2020

Donker wordt de aarde,

Duister overal,

Maar ons hart bewaarde

Licht, dat blijven zal.

Dat het helder brande,

Stralen mag heel ver,

Dan zal eens de aarde

Worden tot een ster!

                                                     Lena Struik

 

Op maandag 30 november zullen de kinderen van alle klassen Advent vieren.

(Om de viering zo rustig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat alle kinderen die dag op tijd op school zijn)

De kinderen van klas 1 tot en met klas 6 lopen de adventstuin in de grote zaal en de kleuters lopen de adventstuin in de eigen kleuterklas.

In de zaal en in de kleuterklassen maken we van dennengroen een spiraal met in het midden een grote kaars.
Het is nagenoeg donker als de kinderen de zaal betreden en stil gaan ze zitten in de kring om de spiraal heen.

Onder begeleiding van muziek en zang lopen de kinderen met een kaarsje naar het midden en steken hun eigekaarsje aan, aan de grote kaars. Vervolgens zetten ze hun kaars neer op de terugweg uit de spiraal.
Langzamerhand wordt zo de zaal of de klas verlicht met het licht van ieder kind.
De mooie sfeer in de donkere zaal, die we stil betreden met de zachte klanken van de muziek, geeft een
serene stemming en geeft aan dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan.
De adventstijd op weg naar Kerstmis.
Ons gezamenlijke licht kan ons samen brengen om het goede op aarde en in de wereld te laten schijnen en gestalte te geven.

I.v.m. de coronamaatregelen gaat de adventsviering van zondag 29 november helaas NIET door voor de gezinnen.

 

 

Ophalen broers &zussen (kleuters en klas 1/2/3)

Het voorgestelde systeem van eerder ophalen van broertjes en zusjes uit klas 1-2-3 in verband met spreiding van drukte, blijkt niet te werken. Het zorgt voor teveel onrust. Vanaf komende week gaat het ophalen als volgt:

Kleuters: ophalen tussen 13:50 en 14:00 uur (woensdag 12:05 – 12:15 uur).

Klas 1-2-3: ophalen gewone tijden (14:15 uur, woensdag 12:30 uur).

Broertjes en zusjes: kleuters blijven onder begeleiding in de kleutertuin tot 14:10 uur (woensdag 12:25) en worden dan opgehaald. Broertjes en zusje uit klas 1-2-3 kunnen dan aansluitend op de normale tijd worden opgehaald.


Schoonmaken van de klassen

Er is verwarring over de regels omtrent het schoonmaken van de klassen.
De regel is één ouder per lokaal tegelijkertijd.
Dit in verband met de aantallen verschillende ouders in de school.
Gelieve dus of op verschillende dagen  of op verschillende tijden de klas schoon te maken.


Ouderenquête,

Hierbij een korte reflectie op de resultaten van de ouderenquête. In de bijlage een uitgebreidere samenvatting.

Met een 8.0 gemiddeld hebben jullie als ouders de school als goed beoordeeld, een halve punt boven het landelijke gemiddelde!
Het is erg fijn om te lezen dat jullie over zoveel zaken tevreden zijn.
Grote complimenten dan ook aan het team.

Blij ben ik ook dat de zaken die we hebben opgepakt naar aanleiding van de vorige enquête,
de interne audit en natuurlijk onze eigen bevindingen, merkbaar verbeterd zijn.

Er zijn ook een aantal aandachtspunten. Deze heb ik met het team en de medezeggenschapsraad besproken.

Met name het pesten onder leerlingen en de aanpak daarvan, vallende onder het kopje “begeleiding”, komt naar
voren als een punt van aandacht.
Hierover sprekende met de genoemde geledingen, zijn we voor nu tot de conclusie gekomen dat we er zeker
weer wat scherper aandacht voor moeten hebben.
Dan gaat met name om team breed consequent dezelfde regels hanteren en helderder en “fermer” de grenzen bewaken.
Een ander stuk hiervan is de communicatie over wat en hoe we wel al allemaal doen en het beter betrekken van de ouders daarbij.

De andere drie kritiekpunten (verkeersveiligheid, hygiëne en netheid, digitale middelen) zijn zaken waar we mee bezig zijn.

Los van deze inhoudelijke punten was eigenlijk het grootste punt van kritiek de enquête zelf.
Ik zal dit meenemen naar het directeuren overleg van Athena en de MR neemt het mee naar de GMR.

Dank voor de feedback en het vertrouwen wat jullie uitspreken naar mij en het team toe!

Zie ook de bijlage bij dit weekbericht!

 

“Het schemert al, de wind hij waait, geen sterretje aan de hemel staat.

Sint Maarten, draag uw licht vooraan, dat ik uw lichtspoor volgen kan!”

Sint Maarten woensdag 11 november.

Een feest voor iedereen maar in een ander jasje.

Lees meer...

9 nov.     Annabel Creemer             klas 3
9 nov.    Juul Terwel                        klas 4
11 nov.  Jasper Huiskes                  klas 1
11 nov.   Freya Wolters                    klas 1
12 nov.   Ronja Gillisen - Assink      klas 3
12 nov.   Melle Prinsen                    klas 5
14 nov.   Mara Hendriks                  klas 1
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

4 nov.     Olivier Leijen                  klas 5
4 nov.     Fiona Ruijter                  klas 4
5 nov.     Mael Ansong                  klas Karin / Pauline
5 nov.     Luka Versteeg                klas 3
6 nov.     Valentijn Oude Stegge   klas Gerda
8 nov.     Roos Raak                     klas 2
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Voorlopig geen kluswerkgroep schoolplein
 
We hebben het teleurstellende bericht dat we ook de klusdagen voor het schoolplein tot nader orde moeten annuleren. Gezien de huidige omstandigheden rondom het indammen van de Corona epidemie is het onverantwoord om met een groep mensen samen te komen op het schoolplein. 
Uiteraard hopen we dat we snel weer het schoolplein op kunnen om deze groene speelplek voor de kinderen te kunnen onderhouden. 
 
We houden jullie op de hoogte!
 
Hartelijke groet, 
Emiel Kater & Isla Sint-Bouwman

 

Voorlopig niet meer steppen en skaten tijdens de pauze

Zoals dat gaat op het schoolplein komen en gaan de rages van spel en speelgoed. Het ene moment is iedereen aan het knikkeren en een paar weken later liggen de kostbare knikkerzakken vergeten in een hoek en speelt iedereen met jojo’s.

Het voordeel van knikkers en jojo’s is dat het relatief veilig is (als is er sociaal nog best wat aan te leren en builen aan te vallen) en het neemt weinig plek in. Nu zijn stuntsteppen en skateboards helemaal in. En het is ook heerlijk om met elkaar over het schoolplein te sjezen en gevaarlijke stunts te laten zien. Het nadeel is dat er nog vrij veel andere kinderen ook op het plein spelen en dat het nogal wat ruimte in neemt….

In de gangen struikelen we over de hoeveelheid voertuigen en op het plein lijkt het soms wel een racebaan met alle gevaren van dien. Jullie weten dat ik een beetje rouwdouwen op het plein niet onbelangrijk vind, maar dit wordt een beetje te gortig. Daarom mogen vanaf maandag aanstaande de leerlingen niet meer steppen en skaten tijdens de pauze. Kinderen mogen uiteraard nog gewoon met de step naar school.

Klassenouderoverleg

Er is vanochtend weer prettig en een inhoudelijk mooi overleg geweest met een vertegenwoordiging van de klassenouders.

We hebben het voornamelijk gehad over de huidige situatie rondom corona en over de komende periode. Wat loopt er goed en vooral hoe kunnen we juist in de komende tijd de verbinding verzorgen en de vieringen met elkaar beleven. Het team is bezig om de vieringen voor de kinderen op een mooie manier vorm te geven. De ouders gaan we proberen steeds beter te betrekken via live verbindingen, korte filmpjes en foto’s. We hebben het ook gehad over ouderavonden, praktische en inhoudelijke afstemming en het betrekken van ouders daarbij. Ik neem deze input mee naar het team.

Verder is er gesproken over de veiligheid en veiligheidsbeleving in de pauze versus de geborgenheid in de klas. Het is een punt wat nog niet zo makkelijk echt aan te pakken is, want met meer toezicht ben je er niet. Er zitten meerdere kanten aan waaronder onderwijsinhoudelijke aspecten.
We hebben naar aanleiding daarvan gehad over onderwijsontwikkeling en waar zouden we als school nog stappen in kunnen zetten als het gaat om het bedienen van verschillen tussen leerlingen.

Ook kwam naar aanleiding hiervan aan de orde dat maandag de jaarlijkse veiligheidsmonitor wordt afgenomen onder de klassen 3 tot en met 6.
Ook vullen alle docenten een monitor per kind in voor hun klas. Dit samen geeft ons een beeld van de sociale veiligheid op school.
Op basis daarvan kunnen we waar nodig bij sturen of focussen op specifieke onderdelen om het klimaat te verbeteren.
Uiteraard zijn we continu bezig met dit thema maar dit geeft een jaarlijks vergelijkbaar beeld van waar we staan.
Dit alles wordt (geanonimiseerd) gedeeld met de inspectie van onderwijs.

Uiteraard zijn er nog een hoop andere dingen de revue gepasseerd maar dit waren voor nu even de belangrijkste punten.

 

 

Corona en huisbezoek kleuters

Ondanks dat Overijssel in sommige overzichten rood kleurt ontspringen wij als school tot op heden gelukkig nog aardig de dans.
Laten we hopen dat het zo blijft.

Grote complimenten dan ook aan jullie allen over hoe jullie als ouders en als team omgaan met de beperkingen en de regels.

 

Een nog niet eerder genoemde consequentie van de aangescherpte regels is dat de kleuterjuffen voorlopig niet op huisbezoek kunnen komen.

Helaas komen de reeds gemaakte afspraken voor een huisbezoek dus te vervallen.

Seizoener, gescheiden ouders

Omdat de seizoener best een prijzig blad is hanteren we als regel dat elk kind/gezin één exemplaar krijgt.
Voor sommige gescheiden ouders is dat jammer of lastig.
Omdat er soms wat exemplaren overblijven mogen díe ouders die dat willen na het uitdelen van de seizoeners bij de administratie vragen of er een exemplaar over is om mee te nemen.

 

 

 

 

Van 12 t/m 28 oktober is i.v.m. vakantie 
Joke van der Eerden afwezig.

Graag zieke kinderen op de gebruikelijke manier telefonisch afmelden.
Of spreek het antwoordapparaat in.

Donderdag 29 en vrijdag 30 oktober komt de schoolfotograaf.

Mochten er geen extra Covid maatregelen zijn komen dan ga ik er vanuit dat het doorgaat.

Donderdag:
klas Paulien / Karin,  Klas Gerty, Klas 1, klas 2, klas 5, klas 6, 

Vrijdag:
Klas Gerda, klas 1, klas 3, klas 4

De broertjes en zusjes foto's worden op beide dagen gemaakt.

 

Gevolgen toename corona pandemie

De recente opleving van de corona pandemie noodzaakt ons om de maatregelen ook weer wat steviger neer te zetten.

We gaan voor nu zeker niet met mondkapjes werken, maar we zullen het aantal volwassen in de school helaas weer ernstig moeten beperken.

Ik stem met de medezeggenschapsraad af wat dat voor ons betekent. Zodra daar duidelijkheid over is mail ik jullie.
Dat kan mogelijk al dit weekeinde zijn om maandag de aangescherpte regels in te laten gaan.

 

Personeel

Zoals de ouders van de betreffende klas al weten gaan we volgende week afscheid nemen van juf Marije.

Marije is inmiddels al begonnen op de collega vrijeschool in Arnhem als adjunct directeur. Het is voor haar een prachtige kans om zich verder te ontwikkelen en op een andere wijze haar kwaliteiten ten goede te laten komen aan het vrijeschool onderwijs.

We gaan Marije missen als collega en fantastische juf maar wensen haar natuurlijk alle goeds.

In de bijlage een stukje tekst als afscheid van haar eigen hand.

De hierdoor ontstane vacature wordt opgevuld door juf Paulien.

 

Yoga na schooltijd

in de grote zaal van De Kleine Johannes

Voor kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar

Woensdagmiddag direct na school van 12.30 uur tot 13.30 uur

Start na de herfstvakantie op 21 okt t/m 16 dec

Prijs 45 euro                Info en opgave bij Pleun Schuurman

info@timetoreset.nl / 06-81029189 / www.timetoreset.nl

In de bijlage kunt u een reminder vinden.

Met de vraag  "Wat is uw mening over VS De Kleine Johannes". 

Vul a.u.b. de vragenlijst in op het internet.
Het is anoniem en duurt 10 a 15 min.

Alvast bedankt!